Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt/sakerhetspolisen sv DNA avslöjar ögonfärg och hårfärg - spjutspetsforskning ger polisen nya verktyg http://www.dagensjuridik.se/2017/06/dna-avslojar-ogonfarg-och-harfarg-spjutspetsforskning-ger-polisen-nya-verktyg http://www.dagensjuridik.se/2017/06/dna-avslojar-ogonfarg-och-harfarg-spjutspetsforskning-ger-polisen-nya-verktyg#comments Forskning Polisen Straffrätt Mon, 26 Jun 2017 08:32:37 +0000 anna.wetterqvist 81863 at http://www.dagensjuridik.se Inget stöd i utredning om att kvinna skulle ha drogats - hovrätten fäller för våldsamt motstånd http://www.dagensjuridik.se/2017/06/inget-stod-i-utredning-om-att-kvinna-skulle-ha-drogats-hovratten-faller-valdsamt-motstand http://www.dagensjuridik.se/2017/06/inget-stod-i-utredning-om-att-kvinna-skulle-ha-drogats-hovratten-faller-valdsamt-motstand#comments Aktuella rättsfall Straffrätt Mon, 26 Jun 2017 08:25:19 +0000 julia.majlund@blendow.se 82010 at http://www.dagensjuridik.se Bra kollegor viktigare än lön och status - ny undersökning bland nyexaminerade jurister http://www.dagensjuridik.se/2017/06/bra-kollegor-viktigare-lon-och-status-ny-undersokning-bland-nyexaminerade-jurister http://www.dagensjuridik.se/2017/06/bra-kollegor-viktigare-lon-och-status-ny-undersokning-bland-nyexaminerade-jurister#comments Affärsjuridik Arbetsrätt Branschbevakning Civilrätt Offentlig rätt Skatterätt Straffrätt Mon, 26 Jun 2017 07:49:50 +0000 stefan.wahlberg 82175 at http://www.dagensjuridik.se Reduktionsplikt och skattelättnader - så ska transportsektorn överge diesel och bensin http://www.dagensjuridik.se/2017/06/reduktionsplikt-och-skattelattnader-sa-ska-transportsektorn-overge-diesel-och-bensin http://www.dagensjuridik.se/2017/06/reduktionsplikt-och-skattelattnader-sa-ska-transportsektorn-overge-diesel-och-bensin#comments Affärsjuridik Aktuell lagstiftning Arbetsrätt Miljörätt Offentlig rätt Skatterätt Mon, 26 Jun 2017 07:30:05 +0000 tom.perski 82128 at http://www.dagensjuridik.se Sverige ska bli "världsledande" på skydd av personlig integritet - behövs ny lagstiftning http://www.dagensjuridik.se/2017/06/sverige-ska-bli-varldsledande-pa-skydd-av-personlig-integritet-behovs-ny-lagstiftning-mot-pr http://www.dagensjuridik.se/2017/06/sverige-ska-bli-varldsledande-pa-skydd-av-personlig-integritet-behovs-ny-lagstiftning-mot-pr#comments Aktuell lagstiftning dataskyddsförordningen IT-rätt Offentlig rätt personuppgiftslagen Vardagsjuridik Mon, 26 Jun 2017 07:22:05 +0000 anna.wetterqvist 81842 at http://www.dagensjuridik.se Visade lägenhet trots att ägaren satt med blöja i köket - JO-kritik mot Kronofogden http://www.dagensjuridik.se/2017/06/visade-lagenhet-trots-att-agaren-satt-med-bloja-i-koket-jo-kritik-mot-kronofogden http://www.dagensjuridik.se/2017/06/visade-lagenhet-trots-att-agaren-satt-med-bloja-i-koket-jo-kritik-mot-kronofogden#comments Aktuella rättsfall Fastighetsrätt Justitieombudsmannen Kronofogden Offentlig rätt Skatterätt Mon, 26 Jun 2017 07:17:24 +0000 anna.wetterqvist 81788 at http://www.dagensjuridik.se "Jag är inte din sekreterare" - brott mot grundlagen när tjänsteman tröttnade på medborgare http://www.dagensjuridik.se/2017/06/jag-ar-inte-ditt-sekreterare-brott-mot-grundlagen-nar-tjansteman-trottnade-pa-medborgare http://www.dagensjuridik.se/2017/06/jag-ar-inte-ditt-sekreterare-brott-mot-grundlagen-nar-tjansteman-trottnade-pa-medborgare#comments Aktuella rättsfall Fastighetsrätt JO kommunalrätt Offentlig rätt Vardagsjuridik Thu, 22 Jun 2017 10:37:52 +0000 markus.rylander@blendow.se 82082 at http://www.dagensjuridik.se "Ingen medborgerlig rättighet" - indragen vapenlicens för man som kört rattfull på enskild väg http://www.dagensjuridik.se/2017/06/ingen-medborgerlig-rattighet-indragen-vapenlicens-man-som-kort-rattfull-pa-enskild-vag http://www.dagensjuridik.se/2017/06/ingen-medborgerlig-rattighet-indragen-vapenlicens-man-som-kort-rattfull-pa-enskild-vag#comments Aktuella rättsfall Offentlig rätt Polisen Straffrätt vapenjuridik Thu, 22 Jun 2017 09:49:24 +0000 carina.johansson 81716 at http://www.dagensjuridik.se MSB satsar 10 miljoner på genusforskning - ska gå till botten med "maktrelationer" vid krishantering http://www.dagensjuridik.se/2017/06/msb-satsar-10-miljoner-pa-genusforskning-ska-ga-till-botten-med-maktrelationer-vid-krishante http://www.dagensjuridik.se/2017/06/msb-satsar-10-miljoner-pa-genusforskning-ska-ga-till-botten-med-maktrelationer-vid-krishante#comments Arbetsrätt Forskning MSB Offentlig rätt Thu, 22 Jun 2017 08:45:40 +0000 tom.perski 82129 at http://www.dagensjuridik.se Europeisk utredningsorder - ny lag om bevissäkring och tvångsmedel i andra länder http://www.dagensjuridik.se/2017/06/europeisk-utredningsorder-ny-lag-om-bevissakring-och-tvangsmedel-i-andra-lander http://www.dagensjuridik.se/2017/06/europeisk-utredningsorder-ny-lag-om-bevissakring-och-tvangsmedel-i-andra-lander#comments Aktuell lagstiftning eu-rätt Polisen Straffrätt Thu, 22 Jun 2017 08:41:35 +0000 anna.wetterqvist 81767 at http://www.dagensjuridik.se