Dagens Juridik http://www.dagensjuridik.se/rss/allt sv Rullstolsburen döms för "omfattande" sexbrott mot barn - men slipper fängelse http://www.dagensjuridik.se/2017/05/rullstolsburen-doms-omfattande-sexbrott-mot-barn-men-slipper-fangelse http://www.dagensjuridik.se/2017/05/rullstolsburen-doms-omfattande-sexbrott-mot-barn-men-slipper-fangelse#comments Aktuella rättsfall Straffrätt Tue, 23 May 2017 14:31:49 +0000 sofia.sars@blendow.se 81290 at http://www.dagensjuridik.se JO "bekymrad" över rådmännens rättsuppfattning - kritik efter inspektion http://www.dagensjuridik.se/2017/05/jo-bekymrad-over-radmannens-rattsuppfattning-kritik-efter-inspektion http://www.dagensjuridik.se/2017/05/jo-bekymrad-over-radmannens-rattsuppfattning-kritik-efter-inspektion#comments Aktuella rättsfall Civilrätt Familjerätt JO Processrätt Vardagsjuridik Tue, 23 May 2017 13:45:18 +0000 julia.majlund@blendow.se 81393 at http://www.dagensjuridik.se Karensavdrag i stället för karensdag - regeringen har lyssnat på fackets kritik http://www.dagensjuridik.se/2017/05/karensavdrag-i-stallet-karensdag-regeringen-har-lyssnat-pa-fackets-kritik http://www.dagensjuridik.se/2017/05/karensavdrag-i-stallet-karensdag-regeringen-har-lyssnat-pa-fackets-kritik#comments Affärsjuridik Aktuell lagstiftning Arbetsrätt Civilrätt Offentlig rätt Skatterätt socialförsäkringsrätt Vardagsjuridik Tue, 23 May 2017 13:11:11 +0000 anna.wetterqvist 81210 at http://www.dagensjuridik.se Två gärningar ett brott när "påtänd" har knark med sig - RÅ förlorar i HD http://www.dagensjuridik.se/2017/05/tva-garningar-ett-brott-nar-patand-har-knark-med-sig-ra-forlorar-i-hd http://www.dagensjuridik.se/2017/05/tva-garningar-ett-brott-nar-patand-har-knark-med-sig-ra-forlorar-i-hd#comments Aktuella rättsfall Högsta domstolen Straffrätt Tue, 23 May 2017 13:02:22 +0000 isak.bellman 81392 at http://www.dagensjuridik.se "Häpnadsväckande att S sätter likhetstecken mellan regelförenklingar och skattebrott" http://www.dagensjuridik.se/2017/05/hapnadsvackande-att-s-satter-likhetstecken-mellan-regelforenklingar-och-skattebrott <div class="field field-type-text field-field-intro"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>DEBATT - av Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson (M) och Larry Söder, skattepolitisk talesperson (KD)</p> </div> </div> </div> http://www.dagensjuridik.se/2017/05/hapnadsvackande-att-s-satter-likhetstecken-mellan-regelforenklingar-och-skattebrott#comments Affärsjuridik Aktuell lagstiftning Arbetsrätt Civilrätt Debatt Offentlig rätt Skatterätt Straffrätt Tue, 23 May 2017 11:46:54 +0000 stefan.wahlberg 81434 at http://www.dagensjuridik.se Vinner mot kommun - har rätt till bidrag trots flytt till ort med hög arbetslöshet http://www.dagensjuridik.se/2017/05/vinner-mot-kommun-har-ratt-till-bidrag-trots-flytt-till-ort-med-hog-arbetsloshet http://www.dagensjuridik.se/2017/05/vinner-mot-kommun-har-ratt-till-bidrag-trots-flytt-till-ort-med-hog-arbetsloshet#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Arbetsrätt Civilrätt kommunalrätt Offentlig rätt Skatterätt socialförsäkringsrätt Vardagsjuridik Tue, 23 May 2017 11:25:47 +0000 Blendow Lexnova 81081 at http://www.dagensjuridik.se Ökade möjligheter att kontrollera fusk - riksdagen kräver krafttag om arbetskraftsinvandringen http://www.dagensjuridik.se/2017/05/okade-mojligheter-att-kontrollera-fusk-riksdagen-kraver-krafttag-om-arbetskraftsinvandringen http://www.dagensjuridik.se/2017/05/okade-mojligheter-att-kontrollera-fusk-riksdagen-kraver-krafttag-om-arbetskraftsinvandringen#comments Affärsjuridik Aktuell lagstiftning Arbetsrätt Civilrätt Migrationsrätt Offentlig rätt Skatterätt Tue, 23 May 2017 09:08:44 +0000 tom.perski 81186 at http://www.dagensjuridik.se Inte bara ministrar, även generaldirektörer - krav på "karens" och insyn vid jobbyte http://www.dagensjuridik.se/2017/05/inte-bara-ministrar-aven-generaldirektorer-krav-pa-karens-och-insyn-vid-jobbyte http://www.dagensjuridik.se/2017/05/inte-bara-ministrar-aven-generaldirektorer-krav-pa-karens-och-insyn-vid-jobbyte#comments Affärsjuridik Aktuell lagstiftning Arbetsrätt Civilrätt Offentlig rätt Skatterätt Transparency International Tue, 23 May 2017 08:57:53 +0000 anna.wetterqvist 81209 at http://www.dagensjuridik.se Endast "direkt arbete" ska bedömas hos sjukskriven - Försäkringskassan förlorar http://www.dagensjuridik.se/2017/05/endast-direkt-arbete-ska-bedomas-hos-sjukskriven-forsakringskassan-forlorar http://www.dagensjuridik.se/2017/05/endast-direkt-arbete-ska-bedomas-hos-sjukskriven-forsakringskassan-forlorar#comments Affärsjuridik Aktuella rättsfall Arbetsrätt Civilrätt Högsta domstolen Offentlig rätt Skatterätt socialförsäkringsrätt Mon, 22 May 2017 14:34:34 +0000 ruben.evensen@blendow.se 81404 at http://www.dagensjuridik.se Intagen får inte ha porrtidning på fängelset - men domstolarna oeniga http://www.dagensjuridik.se/2017/05/intagen-far-inte-ha-porrtidning-pa-fangelset-men-domstolarna-oeniga http://www.dagensjuridik.se/2017/05/intagen-far-inte-ha-porrtidning-pa-fangelset-men-domstolarna-oeniga#comments Kriminalvården Straffrätt tryck- och yttrandefrihet Mon, 22 May 2017 14:22:36 +0000 johanna.haddang 81414 at http://www.dagensjuridik.se