Skip to content

Svenska brottsoffer får dålig information från myndigheter - ska rättas till med EU-miljoner

Ljusmanifestation för brottsoffer på Sergels torg i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg/TT

Svenska myndigheter är dåliga på att lämna information till brottsoffer utifrån de krav som finns inom EU. Det konstaterar Brottsoffermyndig-heten som nu får två miljoner kronor från EU för att ordna till problemet genom en ny webbplats.

 

År 2011 antog EU det så kallade brottsofferdirektivet, ett direktiv som bland annat ska säkerställa att brottsoffer får tillgång till information om brottmålsprocessen och om det stöd som de har rätt till.

Tanken var att direktivet skulle vara implementerat i medlemsstaterna senast den 16 november 2015.

Fel information
För att utvärdera hur direktivet har blivit implementerat i Sverige fick Brottsoffermyndigheten tidigare i år ett regeringsuppdrag att undersöka hur brottsoffer uppfattat och tagit del av den information som de fått under brottmålsprocessen.

Undersökningen visar att brottsoffer i och för sig har fått ta del av information men att de haft haft svårt att ta till sig informationen och att de upplevt att de inte fick den information som de behövde vid det aktuella tillfället.

När de fått information har det skett i standardiserad form eftersom rättsväsendets och Kronofogdens webbplatser framför allt är fokuserade på vilket stöd de olika myndigheterna erbjuder. Detta gör i sin tur att brottsoffret måste känna till och förstå vilken organisation som ansvarar för olika delar av processen.

Behövs struktur
Dessutom är Brottsoffermyndighetens webbplats inte anpassad för olika brottstyper eller brottsoffergrupper utan ger istället en övergripande bild av hela brottmålsprocessen.

- En viktig slutsats från vår kartläggning är att brottsoffer även kan få för mycket information och att informationen inte alltid är relevant i det enskilda fallet, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

- Informationen behöver därför struktureras och anpassas. På så vis kan Sverige bättre uppfylla EU:s brottsofferdirektiv. 

Får två miljoner kronor
För att skapa en mer ändamålsenlig webbplats får nu Brottsoffermyndigheten cirka två miljoner kronor av EU:s fond för inre säkerhet.

Tanken är att man ska kunna söka och få information bland annat utifrån vilken typ av brott som man utsatts för, var i rättsprocessen man befinner sig och var man är bosatt.

- Med den nya webbplatsen ska brottsoffer kunna få relevant och överskådlig information för varje del av processen. De kommer även att kunna hitta information om vilka organisationer som erbjuder stöd för brottsoffer på deras bostadsort, säger Annika Öster.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt