Skip to content

Piraterna vill bli frikända

I tisdags inleddes hovrättsförhandlingarna i Pirate Bay-målet. De fyra männen som i tingsrätten dömdes till ett års fängelse vardera vill bli frikända - motparterna att de ska förpliktas att utge betydligt högre skadestånd än de 30 miljoner kronor tingsrätten dömt ut.

För ett och ett halvt år sedan dömdes de tre huvudpersonerna bakom fildelningssajten The Pirate Bay samt ytterligare en person till ett års fängelse vardera för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. De fyra männen - Gottfrid Svartholm Warg, Fredrik Neij, Peter Sunde och Carl Lundström - förpliktades också att utge sammanlagt 30 miljoner kronor i skadestånd.

Genom att tillhandahålla en webbplats med ”välutvecklade sökfunktioner och den till webbplatsen knutna så kallade trackern" ansågs männen ha främjat de brott användarna gjort sig skyldiga till.

Tingsrätten uttalade att det är tillräckligt att huvudbrottet objektivt sett blivit förverkligat för att medverkansansvar ska kunna utkrävas. Huruvida huvudgärningsmännen kunde straffas eller inte saknade därmed betydelse. Domstolen uttalade också att uppsåtet inte måste täcka de specifika alstren.

Samtliga fyra har överklagat tingsrättens dom och yrkar nu att åtalen mot dem ska ogillas. Idag inleddes huvudförhandlingen i Svea hovrätt.

Peter Sunde, som fungerat som presstalesman för The Pirate Bay, uppger i sitt överklagande att det inte visats att bolagen förlorat några intäkter, och att en "mycket liten" del av de filer som delats med hjälp av The Pirate Bay varit upphovsrättsligt skyddade.

Fredrik Neij hävdar att han inte känt till förekomsten av huvudbrotten. Carl Lundström, som bland annat tillhandahållit datorer som använts i verksamheten, menar att han dömts trots att tingsrätten konstaterat att han inte kände till några huvudbrott - något som han menar utesluter ansvar för medhjälp.

Slutligen anför Gottfrid Svartholm Warg att ett års fängelse är ett "oerhört kännbart" straff, att han inte haft uppsåt till att verka för andras upphovsrättsbrott samt att han inte varit likgiltig inför att skyddade verk fildelats.
 
Bolagen, företrädda av Henrik Pontén vid Svenska Antipiratbyrån, Monique Wadsted vid MAQS Law Firm Advokatbyrå, samt Peter Danowsky och Olof Roos vid Danowsky & Partners yrkar att männen ska dömas även för förberedelse till upphovsrättsintrång.

De yrkar också att skadestånd ska utgå i enlighet med vad som yrkats i tingsrätten eller i enlighet med anspråk som kommer att framställas - bolagen yrkade i tingsrätten ersättning med sammanlagt 117 miljoner kronor.

Bild: Anders Wiklund/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt