Skip to content

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Hovrätten

Advokat och delägare Jonas Nilsson och biträdande jurist Johanna Lenell har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Hovrätten för Västra Sverige. Dom meddelades idag tisdagen den 18 december.

Ett större bygg-och entreprenadbolag yrkade på nästan 10 miljoner i ersättning avseende personligt medansvar enligt aktiebolagslagen grundat på en träffad förlikning. Med meddelad dom blir vår klient endast ålagd att betala 50 000 kr till motparten angående en mindre delfråga samt får därtill rättegångskostnader ersatta av motparten. Hovrätten har därmed ändrat tingsrättens dom i del delen som vår klient tidigare förlorade.

För mer information kontakta: Jonas Nilsson, advokat och delägare på Foyen 0708-25 78 79, jonas.nilsson@foyen.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt