Skip to content

Foyen har framgångsrikt biträtt entreprenör i hävningsmål

Advokat och delägare Richard Sahlberg och biträdande juristerna Erik Jagbrant och Fanny Herbe har framgångsrikt biträtt Folkets Bygg i Malmö tingsrätt. Dom meddelades idag måndagen den 14 januari.

Målet gällde ett omfattande projekt med ombyggnation av olika fastigheters vindsförråd till lägenheter. Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, hade anlitat Folkets Bygg och sedermera hävt kontraktet. Målet har pågått sedan år 2016 och den centrala frågan var om MKB haft rätt att häva kontraktet. Tingsrätten har nu gått på Folkets Byggs linje och ålagt MKB att betala Folkets Bygg för utfört arbete och skadestånd.

För mer information kontakta: Richard Sahlberg, advokat och delägare på Foyen 073-719 51 23, richard.sahlberg@foyen.se

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt