Skip to content

Delphi har biträtt AddLife Development AB vid förvärvet av samtliga aktier i Biolin Scientific AB

Advokatfirman Delphi har biträtt AddLife Development AB, ett helägt dotterbolag till Addlife AB (publ) som är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap, vid förvärvet av samtliga aktier i Biolin Scientific AB (”Biolin”), ett dotterbolag i Ratosägda Biolinkoncernen.

Biolin är en ledande nordisk utvecklare och tillverkare av analysinstrument för materialanalys inom nanoteknik som efterfrågas av både universitet och industri över hela världen med ca 60 anställda. Biolin har under flera år haft en stark internationell tillväxt och omsätter cirka 100 MSEK med god lönsamhet. Kunderna finns idag huvudsakligen inom forskning över hela världen inom både akademi och industri. Bolaget har global försäljning genom egna dotterbolag i USA, England och Kina men också via distributörer. Huvudkontoret finns i Sverige, forskning och tillverkning sker både i Sverige och Finland.

Delphis team bestod huvudsakligen av Mats Dahlberg samt Fredrik Mörner (ansvariga partners) med biträde av Sandra Lima (senior associate). Därutöver har ett stort antal medarbetare på Delphi varit delaktiga i förvärvet.
 

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.

Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga att förstå klientens verksamhet.

 

Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.  

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt