Skip to content

Baker McKenzie rådgivare till ITB-Med i samband med private placement

ITB-Med AB (Publ) har genomfört en riktad emission till Pablo Legorreta, grundare och VD för Royalty Pharma, som tillför ITB-Med en likvid om 67 miljoner US-dollar.

ITB-Med är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar specifika immunmodulerande läkemedel för användning vid organ- och stamcellstransplantation.

Finansieringen möjliggör för ITB-Med att fortsätta att optimera sin forskning.

Carnegie Investment Bank var finansiell rådgivare och Baker McKenzie var juridisk rådgivare till ITB-Med i samband med den riktade emissionen. Från Baker McKenzie deltog i huvudsak Joakim Falkner, Anna Orlander och Ian Gulam.

Kontakt 
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadsansvarig, Baker McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com  

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt