Skip to content

Baker McKenzie legal rådgivare vid Ovzons fullt garanterade företrädesemission om 750 MSEK

Styrelsen i Ovzon AB (publ) har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 750 MSEK. I anledning därav har ett prospekt upprättats som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Ovzon erbjuder en mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Bolaget har kontor i Stockholm, Sverige och i Bethesda, Maryland och Tampa, Florida i USA. Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att finansiera bolagets egen satellit – Ovzon-3.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare till Ovzon i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzies team består huvudsakligen av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Ian Gulam och Per Blom. 

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt