Skip to content

Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie i CELLINKs riktade emission

CELLINK, tillverkare av biobläck och tillhörande 3D-skrivare, har genomfört en riktad nyemission av 756 676 aktier av serie B till en teckningskurs om 132,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Den riktade nyemissionen tillför CELLINK en bruttolikvid om cirka 100 miljoner kronor.

Carnegie har agerat Sole Bookrunner och Lead Manager i samband med transaktionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner, Henric Roth och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

CELLINK, tillverkare av biobläck och tillhörande 3D-skrivare, har genomfört en riktad nyemission av 756 676 aktier av serie B till en teckningskurs om 132,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Den riktade nyemissionen tillför CELLINK en bruttolikvid om cirka 100 miljoner kronor.

Carnegie har agerat Sole Bookrunner och Lead Manager i samband med transaktionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner, Henric Roth och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt