Skip to content

Baker McKenzie legal rådgivare i samband Calliditas börsnotering

Handeln med Calliditas Therapeutics ABs (Calliditas) aktier på Nasdaq Stockholm inleddes i dag. Intresset för börsnoteringen var mycket stort, både bland institutionella investerare och allmänheten i Sverige, och erbjudandet övertecknades kraftigt.

Priset per aktie i var 45 kr, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för de utestående aktierna i Calliditas, efter erbjudandets genomförande, på ca 1,5 miljarder kr.

Calliditas är ett specialistläkemedelsbolag som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där bolaget helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen.

Carnegie Investment Bank AB var Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, Stifel Nicolaus Europe Limited var Co-Bookrunner och Redeye AB var Co-Lead Manager (tillsammans "Managers"). Baker McKenzie var legal rådgivare till Managers avseende såväl svensk som amerikansk rätt. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Henric Roth, och Johanna Flink från Stockholm och Adam Farlow och Roger James från London.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt