Skip to content

Baker McKenzie biträder Oriola i samband med investering i Dokor.se

Oriola investerar i det digitala vårdbolaget Doktor.se och får därmed 17 procent av ägandet i Doktor.se.

Oriola är ett finskt börsnoterat bolag med starkt ställning på den finska och svenska sjukvårdsmarknaden. Oriola äger bland annat Kronans Apotek, som har 325 apotek runt om i landet. 

Doktor.se erbjuder fysisk samt digital vård och äger flera fysiska vårdcentraler.

Baker McKenzie är legal rådgivare till Oriola i samband med investeringen. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Martin Folke och Carl Svernlöv.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt