Skip to content

Appelli Advokater biträder vid försäljningen av Pure Water Scandinavia AB till Sdiptech AB (publ)

Appelli Advokater har biträtt ägaren av Pure Water Scandinavia AB i samband med att Sdiptech

AB (publ) har förvärvat bolaget.

Pure Water Scandinavia AB är ett ledande produktbolag i nischen ultrarent vatten. Bolagets

produkter används av bland andra energibolag, sjukhus och laboratorier. Bolaget omsätter

cirka 32 MSEK med god lönsamhet och genom förvärvet utvidgar Sdiptech-koncernen sitt

erbjudande inom området vattenrening.

Advokatbyråns team bestod av advokaterna Mikael Sandy och Johan Sund.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt