Skip to content

Advokatfirman Fylgia biträder Empire vid omvänt förvärv på First North

Advokatfirman Fylgia har biträtt Empire AB (publ) vid avtalsförhandlingar och genomförande av omvänt förvärv av Kakel Max Holding AB. Det omvända förvärvet innebär att Empire byter firma och verksamhet och blir holdingbolag för Kakel Max-koncernen där Kakel Max Holding med dotterbolag ingår. Som en del av transaktionen erhåller de tidigare aktieägarna i Empire samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Empire Sweden AB som avses noteras på Aktietorget eller annan marknadsplats.

Fylgias team bestod av ansvarige delägaren Joacim Öhlund och biträdande juristerna Victor Holmberg och Nejra Poljo.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt