Skip to content

Varumärket E24 inte förväxlingsbart med R24

Mediekoncernen Schibsted förlorade även i Patentbesvärsrätten när det gäller kampen om sitt varumärke E24 - mot mediebolaget Wifstrand Rapidus med sitt varumärke R24.

Schibsted invänder mot varumärkesregistreringen "R24" för bland annat nyhetsbrev och annons- och reklamtjänster med hänvisning till att  varumärket är förväxlingsbart med bolagets eget registrerade, inarbetade och väl ansedda kännetecken E24.

Schbstedts primära invändning är att varumärket E24 skulle vara väl ansett och man inte kan bortse från att Shipsteds nyhetssida under år 2008 genererade reklamintäkter om 47 193 000 kronor. Skälet till dessa stora reklamintäkter är givetvis sidans popularitet, menar Schibsted, och framhåller att man sedan starten år 2005 i genomsnitt har haft cirka 630 000 individuella besök per vecka.

Wifstrand Rapidus, å sin sida, menar att varumärket R24 har skapats genom att bokstaven R, som anknyter till det etablerade varumärket Rapidus, har satts samman med talet 24 som anger att deras informations- och nyhetsreportertjänster kan levereras under dygnets 24 timmar. Nyttjandet av talet 24 på ett beskrivande sätt får anses följa en etablerad användningsform i nyhetssammanhang vilket medför att det i sig saknar särskiljningsförmåga och inte ensamt kan förbehållas någon, anser Wifstrand Rapidus.

Patent- och registreringsverket, PRV, kom fram till att E24 vare sig är inarbetat, väl ansett eller av annat skäl skulle tillerkännas ett utökat skyddsomfång. PRV konstaterade också att varuslags- och tjänsteslagslikhet förelåg till viss del.

Även om sifferkombinationen 24 ingår i båda märkena har de visuella, fonetiska och associationsmässiga skillnader. PRV kom ocoså fram till att märkesdelen 24 hade en tämligen svag ursprunglig känneteckenskraft.

Vid en helhetsbedömning fann PRV att de båda märkena skiljer sig i tillräcklig utsträckning för att dessa inte ska bedömas vara förväxlingsbara, varför invändningen avslogs.

Nu avslår Patentbesvärsrätten överklagandet. Man instämmer i PRV:s resonemang och tillägger att omsättningskretsen, då inledande bokstäverna skiljer sig åt och då korta varumärken är enklare att minnas, inte kommer att förväxla märkena.

  • Johanna Haddäng
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt