Skip to content

Våldet och hoten ökar i rättssalarna

Antalet incidenter med våld och hot i landets rättssalar ökar. Det visar färska siffror från Domstolsverket. 

Hittills i år har fem incidenter med våld inträffat vilket kan jämföras med en enda våldshändelse under hela år 2011. 

Händelsen förra året var riktat mot en nämndeman under en muntlig förhandling på en sjukvårdsinrättning medan de fem incidenter som förekommit hittills i år har varit riktade mot domare, målsägande, åhörare och häktesvakter.

- Man kan ändå inte riktigt säga att våldet har ökat, tycker Carina Brzezinska, säkerhetsspecialist vid Domstolsverket. Ökningen av våldet kan förklaras med slumpen, menar hon. Olyckliga omständigheter i vissa av fallen har lett till våldsincidenter som egentligen inte borde ha skett.

Även hot förekommer allt oftare. Under år 2011 rapporterades elva hot och hittills i år har åtta hot anmälts. 

Enligt en rapport från Jusek från 2011 är skillnaden stor mellan domare och åklagare när det handlar om att kunna känna sig trygg i sin yrkesutövning. Över 40 procent av åklagarna i Juseks undersökning uppger att de "alltid, ofta eller ibland" känner sig otrygga på grund av risken för hot, våld eller trakasserier. Motsvarande siffra för domare är "bara" tolv procent.

Andelen åklagare som faktiskt har blivit utsatta för hot, våld eller trakasserier är också betydligt större enligt Juseks rapport. Medan 35 procent av åklagarna har varit utsatta så är motsvarande siffra för domarna 18 procent.

- Att hot och våld mot domare är ovanligare kan förklaras med att domare kommer in så sent i rättsprocessen, säger Carina Brzezinska.

Hon säger att även om hot och trakasserier förekommer så är det fortfarande extremt ovanligt - i synnerhet om man sätter det i relation till hur många fall som hanteras av Sveriges domstolar.

Carina Brzezinska säger samtidigt att man ska ha i åtanke att domstolar fattar livsavgörande beslut och att det därför är omöjligt att helt eliminera riskerna. De hot som domare faktiskt får ta emot riktar sig främst mot dem som tjänstemän, inte privatpersoner. Vanligast är att domare får ta emot hot via telefon och då oftast via tjänstetelefonen. 

Mikael Svensson, säkerhetschef vid Åklagarmyndigheten, instämmer i att våld är ytterst ovanligt. Däremot uppger han att skadegörelse förekommer i viss utsträckning - då vanligen mot bil eller brevlåda.

Åklagarmyndigheten ser allvarligt på utvecklingen med åklagare som känner sig otrygga och arbetar brett för att motverka trenden. Sedan år 2010 har myndigheten ett personsäkerhetsprogram och individuella säkerhetsåtgärder som till exempel att larm kan installeras hemma hos åklagarna.

 

 

 

Foto: Scanpix

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt