Skip to content

Skatteverket väntade på avtal med skatteparadis – skickade inte överklagande vidare till domstol

Skatteverket får "allvarlig kritik" av JO eftersom man under två år och nio månader inte hade skickat ett överklagande vidare till domstol. Skatteverket ville stärka sitt bevisläge och inväntade därför ett avtal om informationsutbyte mellan Sverige och Jersey.

I juli 2009 beslutade Skatteverket att påföra en man ytterligare skatt och skattetillägg för åren 2004-2008. Mannen överklagade omedelbart beslutet till dåvarande Länsrätten i Stockholm. Skrivelsen gick dock i sedvanlig ordning först in till Skatteverket som då, enligt lag, ”snarast” ska ompröva sitt beslut eller skicka överklagandet vidare till domstolen.

Två år senare hade dock ingenting hänt och när JO tog upp fallet till granskning i oktober 2011 så hade Skatteverket ännu inte agerat.

Skatteverket konstaterar i ett yttrande att det handlar om ett komplicerat fall som innehåller bland annat utlandstransaktioner, konsultuppdrag och frågor om bankkonton i ”i huvudsak i länder med sträng skattesekretess”. För att stärka sitt bevisläge har man också avvaktat att ett så kallat informationsutbytesavtal mellan Sverige och Jersey.

Skatteverket skriver:

”Då det var känt att X fått betalningar till eget konto från Jersey, där han varit betalningsavsändare, var det för den fortsatta handläggningen motiverat att genom handräckning begära information från Jersey. Ett informationsutbytesavtal med Jersey trädde i kraft den 1 januari 2010… I november 2010 kom svar in som bland annat innehöll kontoutdrag från bankkonto på Jersey. De aktuella kontoutdragen är viktiga eftersom de enligt Skatteverket utgör en övertygande bevisning för att vidtagen beskattningsåtgärd är korrekt.”

Skatteverket hänvisar till att motsvarande begäran till andra stater har gjorts för andra konsulter och att de därför har handlagt dessa ärenden samordnat – ärenden som har varit föremål för utredning hos Ekobrottsmyndigheten och Skattebrottsenheten.  

Skatteverket beklagar att det har dragit ut på tiden och konstaterar att JO i flera tidigare ärenden har tagit ställning till den närmare innebörden av tidsbegreppet ”snarast” – vilket ”inte kan uppfattas på annat sätt än att Skatteverket ska behandla dessa ärenden med förtur. Endast i undantagsfall bör ett överlämnande ske senare än någon månad eller några månader från det att överklagandet kom in till Skatteverket.”

JO ifrågasätter inte att det aktuella ärendet har varit komplicerat men skriver:

”Emellertid måste man utgå från att Skatteverket ansåg sig ha tillräckligt underlag för sitt beslut den 2 juli 2009. Det är då mycket svårt att förstå att Skatteverket, sedan X överklagat beslutet, har arbetat under två år och nio månader med omprövningen av beslutet. Handläggningstiden är oacceptabel och Skatteverket förtjänar allvarlig kritik för det inträffade.”

 

 

 

Foto: Christine Olsson/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt