Skip to content

Rikspolischefen får skarp kritik från JK

Rikspolischefen Bengt Svenson
Rikspolischefen Bengt Svenson

”Att av strategiska skäl nyttja det mediala intresset riskerar inte bara att skada er personliga relation utan också polisväsendet i stort."

Så lät det när en polisman läxades upp sedan han, i både media och till rikspolischefen personligen, hade påtalat missförhållanden inom myndigheten. 

Justitiekanslern Anna Skarhed riktar nu skarp kritik mot rikspolischefen Bengt Svenson och påpekar i sitt beslut att Polisen den senaste tiden har fått utså kritik i den allmänna debatten för att ”det skulle föreligga brister när det gäller öppenhet och arbetsklimat inom Polisen”.

I det nu aktuella fallet handlar det om en polisman från Östergötland som är fackligt förtroendevald och huvudskyddsombud på sin arbetsplats. Polismannen har förgäves påtalat för sin arbetsgivare att Polisen bryter mot trafiklagstiftningen när polisbilarnas maxlast, gång på gång, överskrids i trafiken.

Polismannen framförde också sin kritik i både tidningar och TV men när ingenting hände så skrev han ett brev till direkt till rikspolischefen Bengt Svenson. Efter att ha diskuterat brevet på sin stab lät rikspolischefen en av sina polismästare skriva ett brev till polismannen:

 ”Av egen erfarenhet, men utan insyn i era personliga förhållanden, blir jag i egenskap av polisanställd besvärad av den mediala rapporteringen”. Enligt RPS borde saken i stället kunna lösas genom en ”dialog” där ”den optimala lösningen uppstår i det gemensamma rummet”.

”Att av strategiska skäl nyttja det mediala intresset riskerar inte bara att skada er personliga relation utan också polisväsendet i stort. Även om en lösning därmed kan tvingas fram blir den knappast optimal och borgar inte heller för framtida fruktsamma samtal.”

En kopia av RPS brev skickades till polismannens arbetsgivare – polismyndigheten i Östergötland.

Rikspolischefen Bengt Svenson medger i sitt yttrande till JK att polismannens brev besvarades på uppdrag av honom själv och att han själv är ansvarig för det. Han påtalar dock att dessa formuleringar ”synes ha använts av ren obetänksamhet” och att syftet inte har varit att försöka begränsa polismannens grundlagsfästa meddelarfrihet.

Bengt Svenson ska se över rutinerna vid sin stab och påpekar också att det finns en tydlig mediepolicy för öppenhet som gäller alla polisanställda.

Justitiekanslern Anna Skarhed är inte bara kritisk till att RPS brev ”står i uppenbar strid med de grundläggande tankarna om repressalieförbudet” när det gäller polismannens mediekontakter. Hon skriver också ”att det är oacceptabelt att en enskild polisman som vänder sig till Rikspolisstyrelsen för att påtala missförhållanden få motta ett sådant brevsvar”. Hon är dessutom kritisk till att en kopia skickades till polismannens chef.

JK konstaterar avslutningsvis:

”Det av rikspolischefen redovisade arbetet för att sprida Polisens kommunikationspolicy inom organisationen är självfallet positivt men utgör knappast en tillräcklig åtgärd för att komma till rätta med brister som kan finnas i detta avseende.”

 

 

Foto:Dan Hansson/Scanpix

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt