Skip to content

Radhushyresgäster får finna sig i förminskning av trädgård

Ett flertal personer hyr bostadslägenheter i form av radhus i Upplands Väsby utanför Stockholm. På radhusens baksidor finns uteplatser som vetter mot en gräsyta som varje hus har fått en del av.

Hyresvärden avser att i samband med renoveringsarbeten anlägga en så kallad servicegång på gräsytan för att kunna utföra underhåll och hyresgästerna har nu yrkat att värden ska förbjudas att anlägga den planerade servicegången.

Värden menade att talan skulle avvisas då åtgärden enligt värden inte krävde hyresgästernas godkännande. Hyresnämnden fann att åtgärden inte kunde anses medföra en "inte oväsentlig" ändring av de gemensamma delarna av fastigheten varför åtgärden inte var tillståndspliktig. Nämnden avslog därför hyresgästernas ansökan.

En ledamot var dock skiljaktig och menade att åtgärden krävde tillstånd och skulle förbjudas. Några av hyresgästerna överklagade men hovrätten instämmer i nämndens bedömning att åtgärden inte medför en inte oväsentlig ändring varför överklagandet avslås.

  • Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt