Skip to content

Papperslösa åtal och FU-protokoll mellan åklagare och domstol

Lagen kräver att stämningsansökan och förundersökningsprotokoll ska lämnas in i fysisk pappersform till domstolarna. Nu ska det dock bli ändring på detta.

Som ett led i arbetet med att införa ett elektroniskt informationsflöde i hela brottmålsprocessen kommer åklagarna under våren 2012 att börja ge in sina stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till domstolarna på elektronisk väg.

Nuvarande formkrav i rättegångsbalken innebär idag att handlingarna, parallellt med den elektroniska ingivningen, också måste lämnas in i pappersform.

I en proposition föreslår regeringen att formkraven ska anpassas så att det blir möjligt att gå över till en helt elektronisk ingivning. På så sätt skapas förutsättningar för en mer effektiv brottmålshantering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

 

 

 

 

Foto: Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt