Skip to content

Musiktortyr i arrest

En man har vänt sig till JK för att få ersättning för att han utsatts för "lågintensiv tortyr" då han satt i arresten i Lund i oktober 2011.

Mannen hade placerats i en cell mellan två andra personer, som försökte samtala genom att ropa till varandra. För att hindra vidare kommunikation placerade arrestpersonalen en bärbar stereo utanför mannens cell.

Mannen säger att han efter cirka två timmar påtalade att ljudnivån var mycket störande men fick beskedet att stereon inte kunde stängas av och att ingen av männen kunde flyttas.

Sedan han nekats öronproppar försökte mannen trycka madrassen mot dörren för att stänga ute ljudet.Eftersom att inte heller det fungerade fick mannen sitta och hålla för öronen. Han bedömer att stereon stod på i åtta-tio timmar.

Av yttranden från Rikspolisstyrelsen och polismyndigheten framgår att den aktuella metoden används, och att beslut om detta brukar fattas av inre befäl. Metoden har dock utvecklats utan att den varit föremål för diskussion eller godkännande från ledningen, utan tycks ha kommit fram genom personalens iver att förhindra att brottsutredningar försämras genom att intagna i samma ärende kommunicerar.

Man har inte tagit hänsyn till den störning som metoden innebär för medintagna. Metoden, som av polismyndigheten kallas "oacceptabel", har heller inte stöd i häkteslagen. I det här fallet har det inte gått att utreda vem som fattade beslutet, och inte heller finns noteringar om att mannens skulle ha klagat.

Sedan information gått ut om att metoden inte accepteras förutsätter JK att metoden inte kommer att användas igen. Även om det inträffade upplevts som mycket påfrestande för mannen, har han dock inte utsatts för en sådan integritetskränkning att skadestånd ska utgå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Scanpix

  • Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt