Skip to content

Migrationsverket vill kunna avslöja tidigare brottslighet hos svensk partner

Migrationsverket skriver till regeringen att de vill kunna göra undantag från direktivet om familjeåterförening för att skydda en sökande som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp.

Verket anser att det är ett etiskt dilemma att ge uppehållstillstånd till någon som löper hög risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp.Man skriver nu till regeringen att de skulle vilja kunna göra undantag från familjeåterföreningsdirektivet för att skydda fysiska personers medborgerliga fri- och rättigheter.

Orsaken till begäran, skriver tidningen Riksdag & Departement, är en dom från Migrationsöverdomstolen som kom i februari i år.

En kvinna och hennes barn beviljades uppehållstillstånd på anknytning till en man som några år tidigare avtjänat fängelsestraff för upprepade fall av misshandel, grov kvinnofridskränkning och sexuellt ofredande av sin före detta hustru och biologiska son.

Migrationsverket avslog kvinnans och barnets ansökan om uppehållstillstånd med motiveringen att de löpte en mycket avsevärd risk att själva utsättas för allvarliga övergrepp. Även migrationsdomstolen ansåg att ansökan borde avslås, framförallt eftersom barnet skulle skyddas då mannen tidigare dömts för sexuellt ofredande av sin egen son.

Migrationsöverdomstolen gjorde en annan bedömning. De ansåg att kvinnan hade en ovillkorlig rätt till uppehållstillstånd eftersom paret nu även hunnit gifta sig. De menade att principen om barnets bästa inte kan användas för att förvägra någon uppehållstillstånd, bara för att bevilja tillstånd.

Migrationsverket vädjar nu om en förändring som ska göra det möjligt med undantag.  

Verket, som inte har möjlighet att upplysa sökande om en anknytningspersons tidigare brottslighet, vill att också detta ska bli möjligt, i vart fall vad gäller brott mot nära anhöriga.

  • Linn Nordqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt