Skip to content

Martin Stenmarck förlorar i kammarrätten - upptaxeras med 815 000 kronor

Tvisten mellan artisten Martin Stenmarck och Skatteverket slutade med seger för Skatteverket även i kammarrätten. Martin Stenmarck upptaxeras med 815 000 kronor.

Domen innebär att Martin Stenmarck tvingas betala in ytterligare 433 000 kronor i skatt och ett skattetillägg på 167 000 kronor.

Bakgrunden är att Skatteverket beslutade att eftertaxera Martin Stenmarck för oredovisade löneinkomster från en artistförmedlare. Martin Stenmarck överklagade beslutet till förvaltningsrätten som konstaterade att uppgifterna om ersättning, helt och hållet, baserades på uppgifter som hade kommit fram i samband med en revision hos artistförmedlaren.

Av uppgifterna från revisionen framgick att Martin Stenmarck vid 43 tillfällen sjungit och signerat skivor i olika köpcentra och för det mottagit ersättning som aldrig deklarerats. Eftersom arrangörerna betalat för avtalade uppdrag kom domstolen fram till att det vara uteslutet att en känd artist som Martin Stenmarck skulle ha framträtt så många gånger utan ersättning.

Det faktum att endast ett fåtal av de andra artister som fick sin taxering höjd överklagade besluten förstärkte uppgifternas tillförlitlighet. Rätten fann därför att Martin Stenmarck hade lämnat oriktig uppgift och påförde honom också skattetillägg.

Efter att Martin Stenmarck överklagat förvaltningsrättens dom konstaterar nu kammarrätten att artistbokarens uppgifter framstår som rimliga och trovärdiga med anledning av den bevisning som Skatteverket presenterat i form av avtal, fotografier med mera. Kammarrätten kommer därför fram till att Skatteverket gjort ”mycket sannolikt” att artisten fått de aktuella ersättningarna och man höjer därför hans inkomst av tjänst för inkomsttaxeringarna åren 2006-2009.

 

 

 

Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt