Skip to content

Kronofogden sålde fastighet för 2,5 miljoner kronor i underpris - staten inte skadeståndsskyldig

Kronofogdemyndigheten, KFM, fattade beslut om att utmäta en bostadsrättförenings fastighet. Fastigheten hade tidigare samma år värderats till mellan 16 och 18 miljoner kronor - trots det såldes den på exekutiv auktion för bara 13,5 miljoner kronor. Det var fel av KFM att inte vänta med fördäljningen, menar föreningen.


Fastigheten utmättes för en fordran som ett konkursbo hade på föreningen. Efter försäljningen yrkade föreningen att staten, genom KFM, skulle betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd till föreningen. 

Som grund anförde man att KFM åsamkat föreningen ekonomisk skada genom att sälja fastigheten till ett underpris och att det hade skett genom fel och försummelse. Om försäljningen hade gått till på ett annat sätt och om man hade väntat något, hade priset kunnat bli betydligt högre.

Tingsrätten konstaterade att KFM har vissa krav på sig att vara snabba vid exekutiva försäljningar av fast egendom. Tingsrätten ansåg därför inte att KFM hade förfarit felaktigt eller försumligt genom att hålla den exekutiva auktionen i juni och ogillade käromålet.

 Hovrätten konstaterar nu att det vid auktionen framfördes bud av endast en spekulant. Föreningen hade vidare inte, trots vissa initiativ, lyckats sälja fastigheten på egen hand. Någon konkret omständighet ägnnad att ge KFM anledning att anta att ett avsevärt högre pris skulle kunna uppnås vid en senare försäljning fanns heller inte. Precis som tingsrätten menar därför hovrätten attdet inte varit fråga om fel och försummelse och käromålet ogillas. 

 

Foto: Scanpix

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt