Skip to content

JO-kritik: ensamkommande flyktingbarn fick ingen vårdnadshavare - på ett år

Enligt Helsingborgs kommun var rättsläget för ersättningar till vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn oklart. Efter mer än ett år anmäldes socialnämnden till JO.

Fem ensamkommande barn i Helsingborgs kommun som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige har inte fått någon vårdnadshavare förordnad för sig – trots att Socialnämnden har haft skyldighet att ordna detta.

Socialnämnden har dröjt över ett år med detta och hänvisat till att frågan om ersättning till vårdnadshavarna inte har reglerats mellan nämnderna inom kommunen. Att det rådde oklarhet om ersättningen borde dock inte ha påverkat handläggningen och socialnämnden kritiseras nu av JO för sitt dröjsmål.

Socialnämnden anmäldes till JO av den kvinna som är förordnad att vara god man för barnen.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt