Skip to content

HD: rejält höjda skadestånd för långa väntetider i domstol

Clarence Crafoord
Clarence Crafoord

Högsta domstolen slår JK på fingrarna när det gäller vilka skadestånd staten ska tvingas att betala för oacceptabelt långa väntetider hos domstolarna. HD slår dessutom fast att enskilda personer inte ska behöva vara rädda för att processa mot staten av ekonomiska skäl. 

- Domarna har stor principiell betydelse för tusentals människor som varje år drabbas av orimliga väntetider inom rättsväsendet. Det här är ett tydligt verktyg för att kunna få upprättelse, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, som har varit ombud i de båda målen mot staten.

När det gäller det första fallet så var det en tvist mellan två bilskoleföretag som fick vänta i fem år på att få saken prövad i Västmanlands tingsrätt. Det slutade med att parterna gemensamt stämde staten för att ha brutit mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Som representant för staten var JK beredd att betala ett skadestånd på 25 000 kronor vardera. Tingsrätten ansåg dock att detta var för lite och höjde beloppet till 50 000 kronor – någonting som hovrätten senare sänkte till 30 000 kronor. Nu har HD slagit fast att skadeståndet ska vara 40 000 respektive 45 000 kronor – alltså i båda fallen mer än femtioprocentiga höjningar i förhållande till JK:s nivå.

I det andra fallet handlar det om en filmföretagare som behövde ett tillstånd från polisen för sin verksamhet. Han fick tillståndet – men först efter en mer än fyra år lång process som knäckte hans företag. I över tre år fick han vänta på ett besked från Regeringsrätten om att prövningstillstånd inte meddelades.

JK var beredd att betala ett skadestånd på 10 000 kronor till företagaren som dock begärde 75 000 kronor. Tingsrätten fördubblade skadeståndet till 20 000 kronor vilket fastställdes av hovrätten – och nu även slutligen av HD.

I fallet med filmföretagaren gör HD dessutom ett principuttalade om att den som har drabbats av en långsam rättslig prövning inte ska tvingas att begära ett ”för lågt” skadestånd av oro för att annars tvingas betala statens rättegångskostnader. Trots att företagaren inte fick igenom det skadestånd på 75 000 kronor som han yrkade på så fick staten stå sina egna rättegångskostnader i målet.

- Det här är viktigt för att människor överhuvudtaget ska våga kräva sin rätt i sådana här sammanhang, säger Clarence Crafoord. Enskilda ska helt enkelt inte av kostnadsskäl vara rädda för att stämma staten.

HD skriver också att skadestånden inte får bli oskäligt låga, bland annat eftersom det i så fall riskerar att skada allmänhetens förtroende för rättsväsendet.

- Det här är HD:s sätt att markera hur viktiga dessa frågor är. Om tilltron till rättsväsendet börjar dala så får det oerhörda konsekvenser. Det är bara att titta på de personer som vi på Centrum för rättvisa brukar företräda. För dem som själva har fallit offer för sådana här väntetider så rasar förtroendet snabbt till noll, säger Clarence Crafoord.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt