Skip to content

HD prövar hur tid i häkte ska påverka antalet timmar samhällstjänst

Om den 47-årige mannen hade fått fängelse så hade hans tid i häkte räknats av straffet. Nu slutade det med samhällstjänst. Mannen kräver att även då få avräkna sin häktestid.  

En nu 47-årig man dömdes i tingsrätten för misshandel och olaga hot mot sin nioårige son till fängelse i två månader. Hovrätten fann dock att en icke frihetsberövande påföljd var lämplig och bestämde påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst om 75 timmar, vilket enligt domen motsvarade två månaders fängelse.

Mannen överklagade och menade att antalet timmar samhällstjänst skulle sättas ned till motsvarande en månads fängelse eftersom han hade suttit häktad cirka en månad. Om han istället hade dömts till två månaders fängelse i hovrätten hade han per automatik fått avräkna den månad han suttit häktad.

Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd i målet.

 

Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt