Skip to content

Fruktlös rättsprövningsansökan om parkeringsgarage

Regeringen beslutade hösten 2011 att inte ändra ett beslut om godkännande av detaljplan för parkeringsgarage inom en del av en fastighet vid Mörby centrum utanför  Stockholm.

Tre privatpersoner ansökte i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, om rättsprövning av beslutet och anförde bland annat att kommunen bortsett från de olägenheter som detaljplanen skulle medföra och att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha genomförts.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, konstaterar att sökandena inte äger någon fastighet inom planområdet och att inget tyder på att deras civila rättigheter eller skyldigheter på annan grund berörs av regeringens beslut. Ansökningarna avvisas därför.

Isak Bellman

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt