Skip to content

Fängelse i två fall - av 233 anmälningar om köp av sexuell handling av barn

År 2010 anmäldes det 233 fall av köp av sexuell handling av barn i Sverige. Nio fall ledde till lagföring och i endast två av dessa fall blev påföljden fängelse.

Det är Dagens Nyheter som har granskat statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, när det gäller köp av sexuell handling av barn.

Om man ser till hela perioden 2006 - 2010 ser det ungefär likadant ut. Av 542 anmälningar ledde 26 fall till domstolsprövning. I endast fyra fall utdömdes fängelse som påföljd - i fem fall blev konsekvensen istället strafföreläggande.

Ingrid Åkerman är socionom och utredare som på länsstyrelsens uppdrag ska göra en kartläggning av barn som är offer för människohandel och prostitution. Hon säger till DN att hon tycker att resultatet av granskningen är skamlig.

- Jag blir jätteupprörd när jag tittar på domarna. Vad är det för attityd man har? Utifrån påföljderna säger man i stort sett att det inte är ett allvarligt brott. Och om gärningsmannen inte ens döms för brottet är det lätt att barnen tar på sig ansvaret och de gör många av dessa barn ändå.

 

 

 

Foto: Dan Hansson/Scanpix

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt