Skip to content

Elvaårig flickas egen vilja avgör boendefråga i vårdnadstvist

I en vårdnadstvist yrkar en mamma bland annat att den yngsta dottern i en syskonskara av tre ska få bo tillsammans med henne. I en tidigare vårdnadstvist 2010 beslutade tingsrätten att samtliga barn skulle bo tillsammans med pappan. Mamman fick då umgängesrätt med yngsta dottern.

Under utredningens gång har dottern, som vid tingsrättens prövning är närmare tolv år, uttryckt en stark önskan att få bo hos sin mamma. Tingsrätten anser att flickans önskan är hennes verkliga vilja.

Fråga i målet är om det finns skäl att frångå hennes uttryckliga vilja eller om den ska läggas till grund för beslutet i boendefrågan. I utredningen har uppgifter förekommit om att mamman haft stora aggressionsutbrott mot de två äldre syskonen och att hon tagit till fysiskt våld i vissa situationer. Dessutom anförs att hon tenderar att knyta den yngsta dottern till sig på ett sätt som kan ha en isolerande inverkan.

Tingsrätten anser inte att det föreligger risk för en sådan bindning som påståtts. Inte heller i övrigt finns skäl att frångå flickans önskan. Därmed lägger tingsrätten flickans vilja till grund för beslutet och bifaller alltså mammans yrkande.

Joanna Olsson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt