Skip to content

Trygg-Hansa måste betala whiplashskadad inkomstersättning till år 2031

En kvinna som råkat ut för en whiplashskada i samband med en olycka får nu rätt i tingsrätten och hennes försäkringsbolag ska ersätta henne för bland annat inkomstförluster fram till år 2031.

Försäkringskassan beviljade en kvinna sjukersättning och arbetsskadelivränta för skador som hon utvecklat efter en bilolycka år 1999.

Kvinnan hävdade sedan i tingsrätten att Trygg-Hansa borde ersätta henne för inkomstförlust, för lyte och men samt för kostnader och olägenheter då den krockade bilen var försäkrad hos bolaget.

Med stöd av sakkunnigutlåtanden konstaterar tingsrätten att kvinnan varit fullt frisk vid tidpunkten för olyckan, att det trauma som hon utsatts för varit tillräckligt för att orsaka en whiplashskada och att hon ådragit sig whiplash-symptom efter olyckan som kontinuerligt utvecklats sedan dess.

Trygg-Hansas invändning om att den nuvarande smärtan kom från besvär som kvinnan hade redan året före olyckan lämnas utan hänseende eftersom att de orsakats av dålig arbetsergonomi. Arbetsmiljöåtgärder ska ha befriat henne från dem före olyckstillfället.

Sammanfattningsvis anser domstolen att skadan orsakats av olyckan och Trygg-Hansa ska därför betala ersättning till kvinnan för framtida inkomstförlust om drygt 33 000 kronor årligen fram till år 2031. Hon får också ersättning för lyte och men med nästan 14 000 kronor och ersättning för kostnader och olägenheter med 60 500 kr.

 

 

Maria Kronvall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Scanpix

  • Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt