Skip to content

Tingsrätt får allvarlig kritik - dröjde fem år med stämning för våldtäkt

Först fem år efter stämningsansökan utfärdades stämningen av tingsrätten. Justitieombudsmannen, JO, riktar nu allvarlig kritik mot tingsrätten - och mot polisen. 

 

Mannen åtalades i februari 2012 för våldtäkt vid Nacka tingsrätt och ett par veckor senare beslutade tingsrätten att häkta den misstänkte i sin utevaro. Flera år senare, i november 2016, framkom att polisen inte kände till att mannen var häktad - och mannen efterlystes då. 

Upptäcktes 2017
I början av 2017 upptäckte tingsrätten att stämning inte utfärdats, vilket man då gjorde i mars 2017. Tingsrätten hade då, från Migrationsverket, fått nya kontaktuppgifter till den misstänkte, och han delgav stämningen. 

Trots att åklagaren förmedlade kontaktuppgifterna till polisen vidtogs inga årgärder för att söka efter mannen, som dock komn frivilligt till huvudförhandlingen i september 2017 - och frikändes. 

Bristfälliga rutiner
"JO:s utredning visar att bristfälliga rutiner och otillräckliga åtgärder hos Nacka tingsrätt och polisen, men även hos Åklagarmyndigheten, tillsammans lett till att målet i tingsrätten avgjordes mer än fem och ett halvt år efter att åtal väcktes, samt till att den tilltalade under i stort sett hela den tiden var häktad i sin utevaro utan att åtgärder vidtogs för att verkställa häktningsbeslutet," skriver JO. 

"Mycket kritisk"
I beslutet anger JO också vilka åtgärder polisen bör vidta för att verkställa ett beslut om utevarohäktning och vilka kontrollåtgärder domstolen och åklagaren bör vidta tills ett sådant beslut verkställts.

JO är i beslutet "mycket kritisk" till att tingsrätten inte vidtog tillräckliga kontrollåtgärder och till att stämning utfärdades mer än fem år efter att stämningsansökan kom in till tingsrätten. 

Tingsrätten kritiseras också för att man inte säkerställde att polisen tagit emot häktningsbeslutet och för bristfällig dokumentation av kontakter med åklagaren.

Även polisen kritiseras
Också Polismyndigheten kritiseras för att man, bland annat, utöver en efterlysning inte vidtog några åtgärder för att verkställa tingsrättens beslut om utevarohäktning.

Det finns däremot inte tillräcklig grund för att kritisera Åklagarmyndighetens handläggning - men JO framhåller att alla myndigheter i rättskedjan har ett ansvar för att inom ramen för det uppdrag myndigheten har agera så att häktningsbeslut kan verkställas och huvudförhandling hållas inom skälig tid.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt