Skip to content

Svensk polis granskade av antikorruptionsorgan – fick flera rekommendationer

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Sverige och svensk polis har blivit granskade av Europarådet/GRECO, Group of States against Corruption, angående förebyggande och bekämpande av korruption inom regeringen och Polismyndigheten. Granskningen rekommenderar att Polismyndigheten åtgärdar sex områden. Det rapporterar nu Polisen.

 

– Det är viktigt att Polismyndigheten på bästa sätt nu inför de föreslagna åtgärderna och genom det ytterligare förbättrar det interna arbetet mot korruption och andra liknande missförhållanden, säger polisöverintendent Sören Clerton vid nationella operativa avdelningens beredningsenhet.

Fkera rekommendationer till Polismyndigheten
Enligt Polisen har GRECO granskat bland annat hur Polismyndigheten utbildar och informerar om korruption, värdegrund, bisysslor och sköter säkerhetskontroll av personalen.

I samband med granskningens utvärdering har GRECO gett sex rekommendationer till Polismyndigheten. 

Den första rekommendationen är att Polismyndigheten ska anta en uppförandekod, Code of Conduct, tänkt att fungera som ett vägledande dokument med rekommendationer och praktiska rekommendationer i etik- och integritetsfrågor samt intressekonflikter.

Obligatorisk etikutbildning
Den andra rekommendationen är att Polisen ska införa en obligatorisk utbildning i etik och värderingar, både inom den polisiära grundutbildningen och vidareutbildningen.

Syftet är, enligt Polisen, att skapa en kultur med medarbetare som är medvetna om risker avseende vänskapskorruption och intressekonflikter.

Den tredje rekommendationen är att systemet för bisysslor utvecklas, till att innefatta en obligatorisk anmälan av alla bisysslor.

Anonymiserade resultat av utredningar
Den fjärde rekommendationen är att avdelningen för särskilda utredningar ska börja publicera anonymiserade resultat av de utredningar som genomförs.

Publiceringarna ska innehålla vad ärendet rör, och vilka åtgärder som vidtagits mot den polisanställda.

Den femte rekommendationen är att polisanställda inte endast ska vara skyldiga att rapportera brott de upptäcker, utan även vara skyldiga att rapportera andra allvarliga interna händelser såsom olämpligt agerande vid intressekonflikter eller andra integritetskränkande ageranden.

Skydd av visselblåsare och motverkande av tystnadskultur
Enligt Polisen är GRECO medveten om meddelarfriheten i Sverige, men anser trots det att det behövs utbildning av all personal på alla nivåer rörande skyddet av ”visselblåsare”.

I denna del ska det bland annat framgå hur man rapporterar oegentligheter. Det lyfts även fram att anställda ska ha förtroende för systemet, vilket kan motverka tystnadskultur.

Enligt Polismyndigheten bereder nu myndigheten frågan om hur de rekommenderade åtgärderna ska implementeras i organisationen.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt