Skip to content

Stödet till ekonomiskt utsatta ojämnt fördelat – ny kartläggning av Konsumentverket

Foto: Claudio Bresciani/SCANPIX

Tillgången till budget- och skuldrådgivning varierar mycket i landets kommuner. I många kommuner är behovet av rådgivning betydligt större än tillgången, vilket skapar långa väntetider. Det visar en kartläggning gjord av Konsumentverket.

 

 

Enligt Konsumentverket är målet med kommunernas budget- och skuldrådgivning att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer genom ekonomisk rådgivning.

För att kommunen ska kunna göra det krävs att kommunens kapacitet är anpassad till det antal innevånare i kommunen som är i behov av stöd.

Bland annat inverkar antalet personer i kommunen som är skuldsatta hos Kronofogden, nivån på arbetslösheten, inkomstnivåerna och behovet av ekonomiskt bistånd.

Otillräckliga resurser för skuldrådgivning
Enligt Konsumentverket hade fyra procent av landets vuxna invånare skulder hos Kronofogden vid årsskiftet.

Men Konsumentverkets kartläggning visar att de resurser som avsatts för budget- och skuldrådgivning inte är anpassade för antalet skuldsatta.

Istället är det kommuner med en låg andel skuldsatta invånare som generellt kan erbjuda mer tid för budget- och skuldrådgivning, jämfört med kommuner som har en hög andel skuldsatta.

Långa väntetider
Enligt Konsumentverkets rekommendationer ska ingen behöva vänta längre än fyra veckor för ett första besök hos budget- och skuldrådgivningen.

Men 58 av landets kommuner har längre väntetid än fyra veckor, och i var tredje kommun har väntetiden ökat.

Konsumentverkets kartläggning visar att den genomsnittsliga väntetiden till ett första besök hos budget- och skuldrådgivningen är knappt fyra veckor. I en kommun var dock väntetiden så lång som 40 veckor,

Stödjande roll åsidosatt
Enligt Konsumentverket har budget- och skuldrådgivarna en viktig roll i skuldsaneringsprocessen.

Bland annat erbjudet budget- och skuldrådgivarna hjälp med ansökningar, omprövningar och överklaganden, och har en aktiv kontakt med den rådsökande under hela skuldsaneringsprocessen.

Enligt Konsumentverkets kartläggning är det dock drygt 20 procent av kommunerna som inte stödjer den rådsökande under skuldsaneringen.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt