Skip to content

”Snabba åtgärder mot rätt individer” - SÄPO delar information om brottsaktiva extremister

Foto: Janerik Henriksson/TT

Förra veckan delade Säkerhetspolisen (SÄPO) detaljerad information med bland annat Polismyndigheten om brottsaktiva individer inom extremistmiljön. Enligt SÄPO är informationsdelning en viktig del av arbetet med att bekämpa terrorism och minska hotet från våldsbejakande extremister, bland annat för att möjliggöra samverkan kring återvändare som anslutit sig till terrorgrupper utomlands.


I SÄPOS uppdrag ingår bland annat uppgifterna att förhindra attentat och minska tillväxten i extremistmiljöer. Som en del av arbetet följer SÄPO kontinuerligt individer som är aktiva inom olika extremistmiljöer som av ideologiska skäl vill ändra samhällsordningen med våld.

Omfattande tillväxt av extremism under senare år
Enligt SÄPO har tillväxten inom extremistmiljöer varit omfattande under de senaste åren.

För att hindra ytterligare tillväxt delar därför SÄPO detaljerad information om brottsaktiva individer inom både vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön med Polismyndigheten och fler andra myndigheter.

Enligt SÄPO ska informationen läggas till grund för att snabbt kunna genomföra åtgärder mot individer vid rätt tidpunkt, för att på så sätt kunna begränsa extremistmiljöernas tillväxt och hotet mot Sverige och demokratin.

Utöver terrorrelaterad brottslighet kan informationen även röra exempelvis bidragsbrott, momsbedrägerier eller stölder.

Samarbete kring återvändare 
Enligt SÄPO delades även uppgifter rörande individer som rest till eller kan komma att återvända till konfliktområden där de anslutit sig till terrororganisationer.

SÄPO utför individuella bedömningar av samtliga individer som har återvänt från konfliktområden, och samverkar med bland annat Polismyndigheten och Centrum för våldsbejakande extremism (CVE) genom att delge information om vilka som återvänt från terrororganisationer och förmedla övergripande lägesbilder.

Med Polismyndigheten delar SÄPO information om samtliga individer som myndigheten har kännedom befinner sig i konfliktområdet i Syren och Irak.

Enligt SÄPO är syftet att kunna skapa förutsättningar för Polismyndigheten att kunna hantera individerna när eller om de återvänder.

Andra myndigheter viktiga  
SÄPO nämner även att skolor, landsting, kommuner och andra myndigheters har viktiga roller i det förebyggande arbetet mot extremism.

Bland annat uppger SÄPO att alla myndigheter har en skyldighet att göra orosanmälningar till kommuners socialtjänster vid misstanke om att barn far illa.

SÄPO gör även egna orosanmälningar för alla barn som återvänt från eller som befinner sig i konfliktområdet i Syrien och Irak med eller utan sina föräldrar.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt