Skip to content

Saknas stöd för att smärtorna orsakats av jobbet - man med diskbråck nekas arbetsskadelivränta

Foto: Leif R Jansson/TT

Kammarrätten anser att det saknas stöd för att mannens ryggbesvär uppkommit genom de vibrationer han exponerats för under sitt arbete som maskinförare och nekar honom därför arbetsskadelivränta. 

 

Efter att en man nekats arbetsskadelivränta avslår Kammarrätten i Sundsvall hans överklagande.

Mannen arbetade under många år som maskinförare, och efter att ha blivit uppsagd gick han till Försäkringskassan och ansökte om livränta för nedsättning av arbetsförmågan på grund av lumbalt diskbråck.

Svårt att dra säkra slutsatser
Försäkringskassan avslog mannens ansökan och han valde då att överklaga beslutet till Förvaltingsrätten i Luleå där han anförde att diskbråcket orsakats av "helkroppsvibrationer" i de fordon som han kört i arbetet.

Förvaltningsrätten ansåg dock att det inte gick att dra någon säker slutsats vad gäller omfattningen, intenciteten och varaktigheten av den skadliga exponering mannen utsats för i sitt arbete och domstolen avslog därmed mannens överklagan. 

Kammarrätten gick på samma linje
Mannen valde då att överklaga beslutet ännu en gång och gick vidare med ärendet till kammarrätten.

Kammarrätten konstaterar nu att mannen haft ryggbesvär även före anställningens början, och att det saknas stöd för att exponeringen i arbetet kan ha orsakat en bestående försämring av grundsjukdomen.

Domstolen anser därför, vid en sammantagen bedömning, att mannen inte är berättigad till livränta.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt