Skip to content

Risk för att man med psykisk störning skadar medstudenter - avskiljs från utbildning

Mannen, som lider av en psykisk störning, riskerar enligt rätten att skada sina "medstudenter och patienter. Därför tvingas han sluta på sin utbildning. 

Högskolans avskiljandenämnd avslog i oktober 2018 Linköpings universitets begäran att en idag 31-årig man skulle avskiljas från utbildningen. Universitetet grundade sin begäran på ett läkarintyg, enligt vilket det föreligger en påtaglig risk för att mannen kan komma att skada annan person eller egendom under utbildningen.

Överklagade
Universitetet överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm och framhöll där att mannens tillstånd utgör en psykisk störning.

Av utredningen framgår att mannen skickat e-postmeddelanden till sina medstudenter - främst unga kvinnor i sin klass - och uppgett att han "önskar fysisk närhet" med dem. Han har själv jämfört sitt intresse för unga kvinnor med en sexuell läggning samt uppgett att han är kär i ett 20-tal av kvinnorna i klassen.

"Uppelvt obehag, rädsla och oro"
Universitetet menar att det mannen efterfrågat är av sexuell karaktär, och att mottagare av mejlen har upplevt det som att det han efterfrågat kan likställas med sexuella tjänster. Kvinnorna har orsakats psykisk skada av detta - genom att de upplevt obehag, rädsla och oro. Enligt universitetet kan handlingarna inte ses som en engångsföreteelse.

Mannen har mot detta invänt att risken att han skulle upprepa sitt agerande är "extremt låg" samt att han befunnit sig en i djup kris.

"Av sexuell karaktär"
Förvaltningsrätten anser att de e-postmeddelanden som mannen har skickat till sina medstudenter delvis framstår som ett uttryck för hans upplevda ensamhet och att den fysiska närhet han önskat inte typiskt sett är av sexuell karaktär.

Förvaltningsrätten instämmer ändå, med hänsyn till omständigheterna, i universitetets bedömning att meddelandena varit av sexuell karaktär, att de mestadels varit ovälkomna och att några av eleverna har valt att sjukanmäla sig från obligatoriska moment. Mottagarna har även befunnit sig i en "känslomässigt pressad situation" genom att mannen även beskrivit att han mår mycket dåligt.

Även efter att mannen fått information om att hans agerande inte accepterades av universitetet har han skickat liknade brev till de kvinnliga studenterna.

Den utbildning som mannen bedriver innefattar "verksamhetsförlagd utbildning", vilket innebär att han kommer att möta patienter i utsatt ställning.

"Känslomässigt obehag"
Förvaltningsrätten ifrågasatte inte att mannen befunnit sig i en svår situation, men konstaterade samtidigt att hans agerande ha inneburit ett sådant känslomässigt obehag för de berörda medstudenterna som utgör skada för dem i lagens mening. Till följd av mannens psykiska störning finns det även risk för att han kan komma att skada en annan person under utbildningen, såväl medstudenter som patienter.

Universitetets överklagande bifölls därför, och förvaltningsrätten beslutade att mannen skulle avskiljas från den pågående utbildningen.

"Obefintlig risk"
Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm, och har bland annat framhållit att risken att han skulle skada en annan person eller egendom i princip är "obefintlig" samt att han är en ansvarstagande och lugn person som tänker på andra.

Kammarrätten menar dock att det mannen fört fram och det som i övrigt framgår av utredningen inte ger anledning att göra en annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort. Mannens överklagande avslås därför.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt