Skip to content

”Riktlinjer saknas" - granskning av förtroendevaldas villkor inom polisen

Foto: Lisa Abrahamsson/TT

Polismyndighetens internrevision har genomfört en granskning av de fackligt förtroendevaldas villkor inom myndigheten. Resultatet av granskningen visar att det både saknas rutiner för den fackliga verksamheten och riktlinjer för hur aktuella lagar och avtal ska tillämpas. Det rapporterar Polisen.


– Det här är en bra kartläggning över hur Polismyndigheten, det vill säga, arbetsgivaren förhåller sig till fackliga uppdrag, tid och villkor, säger Olov Augrell, tillförordnad chef för enheten för arbetsgivarutveckling.

Rutiner och riktlinjer saknas
Granskningen visar att Polismyndigheten saknar ett tydligt förhållningssätt gentemot arbetstagarorganisationerna (ATO).

Enligt granskningen saknas rutiner för att skapa en god överblick över den fackliga verksamheten och dess kostnader, vilket medför att det är svårt att säkerställa att myndigheten hushåller med statens medel på rätt sätt.

Dessutom visar granskningen att det saknas riktlinjer för hur aktuella lagar och avtal ska tillämpas.

Stämmer med arbetsgivarens uppfattning
Enligt Polismyndigheten stämmer granskningen överens med arbetsgivarens uppfattning om läget.

– Översynen som Internrevisonen har gjort stämmer med arbetsgivarens uppfattning över hur det faktiskt är. Att det ser ut som det gör beror främst på att vi efter sammanslagningen 2015 inte gjort några förändringar utifrån de olika tillämpningarna som användes i de gamla länsmyndigheterna, säger Olov Augrell.

Förbättringsåtgärder vidtagna
Efter Internrevisonens översyn har rikspolischefen beslutat en rad åtgärder för att förbättra läget.

Bland annat ska myndigheten årligen sammanställa en heltäckande förteckning över fackligt förtroendevalda som de fackliga organisationerna anmält till arbetsgivaren.

Myndigheten ska också upprätta styrdokument för att få till likvärdiga förutsättningar för alla förtroendevalda.

Det ska även genomföras en kompetensutvecklingsinsats riktad mot chefer gällande villkoren för fackliga förtroendemän.

  • Paulina Stén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt