Skip to content

Reglerna för budgetpropositionen bör ses över - ny uppmaning från KU

Foto: Naina Helén Jåma/TT

En parlamentarisk kommitté bör se över reglerna för lämnandet av budgetpropositionen och bestämmelserna om provisorisk budget. Det anser konstitutionsutskottet som vill att riksdagen, genom två tillkännagivanden, uppmanar dels riksdagsstyrelsen, dels regeringen att arbeta med frågan.

 

Konstitutionsutskottet anser att "den tidspressade budgetprocessen under höstan 2018 väcker flera frågor kring budgetprocessen efter ett val och de snäva tidsramar som finns för beredning och beslut i riksdagen".

Enligt utskottet kan alltför snäva tidsramar leda till att såväl utskotten som riksdagen kan få svårt att leva upp till beredningskraven samtidigt som myndigheter och regering kan få problem att genomföra riksdagsbesluten på utsatt tid.

Bör se över när budgetpropositionen ska lämnas
Konstitutionsutskottet föreslår därför att en oberoende kommité bör se över reglerna för budgetpropositionen.

En av de viktigaste punkterna för en sådan kommité att se över är, enligt konstitutionsutskottet, tidpunkten för när en nyvald regering senast ska lämna sin budgetproposition.

Detta eftersom tidsramen, som den ser ut i dagsläget, riskerar att medföra att regeringen tvingas att fatta beslut om propositionen, trots att riksdagen ännu inte tagit ställning till om regeringen har riksdagens förtroende.

Provisorisk budget bör undersökas
Kommittén bör också se över bestämmelserna om provisorisk budget, det vill säga vad som ska gälla om riksdagen inte hinner fatta beslut om budgeten i tid.

Om kommittén bedömer att det finns skäl till ändringar i de nuvarande reglerna, vill utskottet att den lämnar ändringsförslag. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till riksdagsstyrelsen.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt