Skip to content

Pojke påstås ha fått sina rättigheter kränkta vid asylprövning - anmäler staten till JK

Foto: Johan Nilsson/TT

Idag har Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar lämnat in en anmälan till Justitiekanslern (JK) i ett fall där en minderårig pojke påstås ha fått sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med en asylprövning.

 

Pojken flydde ensam till Sverige och sökte asyl under hösten 2015.

På begäran från Migrationsverket genomgick pojken en medicinsk åldersbedömning där rättsläkare undersökte såväl hans visdomständer som knäleder och bedömde att han var 18 år eller äldre, varför hans asylansökan avslogs.

Nu har Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar beslutat att JK-anmäla staten eftersom man anser att den medicinska åldersbedömningen varit bristfällig och fått följden att pojken nekats asyl.

Hårt kritiserade metoder
Rättsmedicinalverkets undersökningar av ensamkommande ungdomars visdomständer och knäleder har varit ett hett debatterat ämne sedan en tid tillbaka.

I media har flertalet experter vänt sig mot metoderna och bland annat hävdat att metoderna som sådana inte är tillförlitliga (Dagens Juridik 2018-09-18 och SvD 2018-01-08 )

Det har bland annat framförts att en tredjedel av alla barn som bedömts av Rättsmedicinalverket år 2017 felaktigt klassats som vuxna.

Migrationsverket gick på RMV:s linje
Undersökningen av pojkens knäled visade att han sannolikt är över 18 år medan bedömningen av visdomständerna gav stöd för att han är minderårig.

Pojken bad därför om ett andrahandsutlåtande från privata experter som bedömde att båda undersökningarna talade för att han är minderårig och lämnade in flertalet handlingar som gav stöd för hans uppgifter om att han är under 18 år. 

Därför har nu Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar beslutat att JK-anmäla staten för att ha kränkt pojkens mänskliga rättigheter i samband med prövningen. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt