Skip to content

Plan med asylsökande anländer från Tyskland - Sverige bär ansvaret enligt Dublinförordningen

Foto: Anders Wiklund/TT

Under dagen idag anländer ett chartrat flygplan från Tyskland till Sverige med personer som överförts hit enligt Dublinförordningen. På plats i Sverige kommer de med laga kraftvunna beslut om utvisning att tas om hand av Polismyndigheten medan de som fortfarande är under en pågående asylprocess tas om hand av Migrationsverket. 

 

Enligt Dublinförordningen är det den första medlemsstaten där en persons asylansökan registreras, som är ansvarig för att pröva ansökan.

Om personen sedan åker till ett annat Schengenland, kan det landet överföra personen tillbaka till exempelvis Sverige, om Sverige är det land som ansökan först gjordes i. 

Sverige ansvarig för verskställan
I fall där personen redan fått sin asylansökan prövad och avviker till ett annat EU-land, är den stat som prövat asylansökan också ansvarig för att genomföra verkställighet till hemlandet.

Om en person avviker under pågående asylprocess i Sverige är Migrationsverket ansvarig för att ta emot en person som överförs.

Har personen ett verkställbart avvisnings- eller utvisningsbeslut är det Polismyndigheten som ansvarar för verkställigheten, och därmed även för mottagande vid en överföring från en annan Dublinstat. 

En majoritet ska utvisas
De personer som anländer idag kommer att tas emot av Polis och Migrationsverket vid ankomst till Arlanda.

Hur många personer det handlar om är oklart, men säkert är att Polismyndigheten kommer att bära ansvaret för en majoritet av de personer som finns på planet.

- Utöver Polismyndighetens ansvar för mottagande av de som har laga kraftvunna beslut om utvisning, så ansvarar vi även för handläggningen av dessa ärenden, och för att verkställa besluten, säger Patrik Engström chef för gränspolisen, Noa i ett pressmeddelande.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt