Skip to content

Myndigheter ska få utökad tillgång till belastningsregistret - nytt utredningsförslag

Foto: TT

Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska få möjlighet at göra utökade kontroller i belastningsregistret i syfte att ha full kontroll på de som arbetar inom myndigheterna. Det föreslår rådmannen Eric Lejonram i en ny utredning som lämnats till regeringen.

 

Regeringens utredare, rådmannen Eric Leijonram, har i sitt betänkande föreslagit ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet vad gäller KriminaIvården, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. 

Ska även gälla vårdpersonal
Förslaget berör dessutom vissa finansiella företag som offattas av krav på ledningsprövning samt offentliga enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

Ett sådant författningsstöd är, enligt utredaren, nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot registerkontroll i enlighet med vad som föreslagits i en tidigare utredning om registerkontroller i arbetslivet.

Kriminalvården ska få kontrollera externa aktörer
Utredningen lämnar även vissa förslag om registerkontroll utanför arbetslivet.

Förslagen i denna del berör Kriminalvården, som föreslås få kontrollera förekomst i belastningsregistret dels vid inpassering i anstalt eller häkte, dels vid anlitandet av enskild för att bedriva verksamhet med halvvägshus eller hem för vårdvistelse.

Även de förslag som lämnas om registerkontroll av den som, utan att vara anställd, ska ingå eller ingår i ledningen i ett finansiellt företag är hänförligt till denna del.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt