Skip to content

Migrationsverket positivt till domstolarnas ökade anslag - minskar verkets kostnader med en miljard

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Regeringens beslut att höja anslaget till Domstolsverket innebär att Migrationsverkets kostnader för asylmottagning beräknas minska med en miljard kronor fram till 2022. Det konstaterar myndigheten i sin senaste prognos.

 

Migrationsverket bedömer att statens totala kostnader för migration och nyanländas etablering fortsätter att minska från cirka 26 miljarder kronor i år till cirka 15 miljarder kronor 2022.

- Till största del är minskningen en följd av färre asylsökande de senaste åren. Det leder till minskade boendekostnader men framför allt minskande ersättningar till kommunerna för asylsökande och kommunmottagna nyanlända, säger planeringschef Henrik Holmer.

Mer pengar till domstolarna viktigt för Migrationsverket
Enligt Migrationsverket innebär regeringens beslut att höja anslaget till Domstolsverket att migrationsdomstolarna kan avgöra betydligt fler migrationsärenden.

Det leder i sin tur till att antalet asylsökande i verkets mottagningssystem kan minska snabbare än tidigare beräknat, vilket leder till lägre kostnader.

- Vi är glada att regeringen hörsammat oss på denna punkt och att även Migrationsverket föreslås få ett mindre tillskott i år. Kostnaderna för asylmottagningen beräknas minska med cirka en miljard kronor fram till 2022 på grund av de extra resurserna till Domstolsverket, säger Henrik Holmer.

Negativ trend gällande öppna ärenden
Migrationsverkets majprognos slår samtidigt fast att antalet öppna ärenden totalt sett, efter flera år av stadig minskning, kommer att öka från och med i år.

Detta beror, enligt Migrationsverket, på att anslaget för personal och lokaler fortsätter att minska.

Antalet öppna ärenden bedöms dock öka i en lägre takt än vad tidigare prognoser antagit, då mer resurser framöver väntas kunna avsättas till prövningsverksamhet istället för mottagning av asylsökande.

Oförändrat planeringsantagande
Migrationsverket står fast vid sin tidigare prognos för antalet personer som söker asyl i Sverige. Det innebär ett oförändrat planeringsantagande på cirka 21 000 asylsökande i år och cirka 22 000 nästa år.

- Vi ser en viss förändring vad gäller vilka som söker asyl. Vi ser fler personer från Latinamerika och från vissa av de tidigare Sovjetrepublikerna, medan antalet asylsökande från Mellanöstern minskar, säger Henrik Holmer.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt