Skip to content

"Martin är mycket, mycket lättad" - Timell frias från våldtäktsanklagelser av hovrätten

Foto: Jessica Gow/TT

I tingsrätten friades tv-stjärnan Martin Timell helt från anklagelserna om en våldtäkt han påstods ha begått på en personalfest år 2008. Men måls-ägandebiträdet överklagade domen. I dag meddelade Svea Hovrätt att också de friar Timell. "Martin är mycket mycket lättad", säger hans advokat Hanna Lindblom till Dagens Juridik. 

 

Den händelse som ligger till grund för åtalet inträffade på en personalfest för TV 4-programmet "Äntligen hemmas" redaktion år 2008.

Övergrepp i badtunnan
Festen hölls på Martin Timells landställe i Stockholms skärdgård och enligt en kvinna som var med på festen blev hon utsatt för ett övegrepp när hon reste sig upp från en badtunna, i vilken några av festdeltagarna badade efter middagen. 

Enligt åtalet förde Timell in flera fingrar i kvinnan, under hennes bikinitrosa. 

Tingsrätten kritisk till bevisningens robusthet
Attunda tingsrätt ansåg att den bevisning som lagts fram från åklagarsidan i tingsrätten inte var "tillräckligt robust" för en fällande dom.

Åtalet vilade enligt tingsrätten "i huvudsak" på de uppgifter som målsäganden har lämnat.

Tingsrätten skrev:

"Enligt tingsrättens mening ger målsägandens berättelse i huvudsak ett trovärdigt intryck. I detta mål medför dock framförallt den långa tid som förflutit sedan händelsen att det för en fällande dom krävs klar och tydlig stödbevisning.”

Målsäganden trovärdig
Ett antal vittnen, bland annat övriga festdeltagare, förhördes även under tingsrättsförhandlingen.

Tingsrätten konstaterade att ”även om målsägandens uppgifter om händelsen i olika avseenden får stöd av vittnenas uppgifter om vad hon efteråt berättat för dem är detta inte fullt ut fallet såvitt avser frågan om Martin Timell förde in sina fingrar i hennes underliv”.

"Centralt moment"
"Bevisningen kan därför inte anses ge tillräckligt stöd för att det varit fråga om en penetration, vilket både är ett centralt moment i åklagarens gärningsbeskrivning och en förutsättning för att gärningen ska bedömas som våldtäkt."

Martin Timell friades därför helt i tingsrätten. 

Åklagaren valde att inte överklaga domen, men det gjorde istället kvinnans målsägarbiträde, advokaten Elisabeth Massi Fritz.

Friande dom även i hovrätten
I dag meddelade Svea Hovrätt att även de friar Martin Timell från anklagelserna om våldtäkt. 

Hovrätten konstaterar att "kvinnans uppgifter om våld i form av att Martin Timell skulle hållit fast henne och därigenom tvinga henne att tåla handlingen inte får ett så klart och tydligt stöd av övrig bevisning att kvinnan kan anses ha uppfyllt sin bevisbörda i denna del".

Vid denna bedömning saknas det, enligt hovrätten, anledning att pröva vad som är styrkt i fråga om sexuell handling genom penetration med fingrar.

Staten står för kostnaden
Det saknas, enligt hovrätten, särskilda skäl att förplikta målsäganden att ersätta staten för kostnaderna för den offentliga försvararen. Staten ska därmed slutligt stå för kostnaderna i målet för den offentliga försvararen och målsägandebiträdet.

- Min reaktion är att det här var mycket väntat - det här med våld och tvång var inte styrkt, det har varit min linje hela tiden, säger Hanna Lindblom, Timells advokat. 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • William Eriksson
  • Eric Tagesson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt