Skip to content

Kvinna kallade domare för "inhabil" - döms för rättegångsförseelse

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kvinnan kallade rättens ordföranden för "inhabil" och menade att domstolen trakasserade henne. Nu döms hon för rättegångsförseelse.

 

En kvinna som överklagat ett beslut om sjukpenninggrundande inkomst och sjukpenning har i skickat ett stort antal e-postmeddelanden till Förvaltningsrätten i Växjö " och där bland annat kallat rättens ordförande för "inhabil". Hon har även uttalat att ordföranden medvetet utsätter henne för skada och ansvarar för domstolens trakasserier mot henne - samt att Försäkringskassan fabricerat och spridit osanna uppgifter om henne, och att rätten därmed använt urkund med falska uppgifter tillhandahållna av Försäkringskassan.

Penningböter
Förvaltningsrätten fann att kvinnan gjort sig skyldig till rättegångsförseelse och dömde henne till 1 000 kronor i penningböter - som kan bestämmas till lägst 200 kronor och högst 4 000 kronor.

Kvinnan överklagade till Kammarrätten i Jönköping och hävdar bland annat att ordet inhabil betyder "jävig" och att "det måste vara tillåtet att framställa en jävsinvändning". Kvinnan framhåller också att hennes skrivelser "inte varit klara överträdelser"och att "en parts egen talan får beaktas med större överseende än ett ombuds".

Betyder jäv - på danska
Kammarrätten konstaterar att inhabil betyder jäv på danska, men inte på svenska - och att en jävsinvändning som kvinnan tidigare framställt mot samma domare ogillats. Hon har inte överklagat detta beslut. Däremot har en annan jävsinvändning i samman mål mot samma domare och med samma utgång överklagats till kammarrätten.

"Anklagelser av allvarligt slag"
Kammarrätten konstaterar att det varit fråga om anklagelser av allvarligt slag mot en viss utpekad domare och som gjorts återkommande i e-postmeddelanden. Lika med förvaltningsrätten finner kammarrätten att det är fråga om sådana otillbörliga uttalanden som kan föranleda böter enligt förvaltningsprocesslagen.

Överklagandet avslås därför.

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt