Skip to content

Intyg från arbetsgivaren räddade rattfull från fängelse

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den 30-årige mannen dömdes för grovt rattfylleri men slipper nu fängelse i hovrätten efter att han visat upp ett intyg från arbetsgivaren om att han riskerar att förlora jobbet som maskinförare. Tingsrätten ansåg att han inte skulle komma undan så lindrigt med hänsyn till att han hade 1,80 promille i blodet och hans barn satt med under färden.

 

30-åringen gjorde sig skyldig till den olagliga körningen natten mellan den 14 juli och den 15 juli 2018 i Piteåtrakten. Med i bilen var hans sambo och två barn. Alkoholkoncentrationen i hans blod uppgick till 1,80 promille och han åtalades för grovt rattfylleri

Beakta omständigheter
Brottet var styrkt. Frågan var om det skulle bli fängelse eller inte. Rätten ska vid val av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid ska rätten beakta sådana omständigheter bland annat om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning.

"Talar starkt för fängelse"
Luleå tingsrätt konstaterade att enligt praxis talar en alkoholkoncentration över 1,50 promille i blodet starkt för att en icke frihetsberövande påföljd, även i förening med samhällstjänst, inte är tillräckligt ingripande. Alkoholkoncentrationen talar därför starkt för fängelse som påföljd. Mannen hade dock åberopat att han kommer att förlora sitt arbete som maskinförare för ett schaktföretag varför ett fängelsestraff skulle bli extra kännbart.

Barn i bilen
Men även om körningen ägt rum nattetid och trafiken därför varit begränsad betonade tingsrätten att 30-åringen kört bilen med en hög promillehalt i blodet i vart fall tre till fyra kilometer med sina barn i bilen. "En icke frihetsberövande påföljd är därför, även med beaktande av att (den tilltalade) kan antas komma att förlora sitt arbete, inte tillräckligt ingripande. Påföljden bestäms därför till fängelse i en månad" skrev rätten.

"Personliga omständigheter"
I Hovrätten för Nedre Norrland åberopade mannen ett intyg från arbetsgivaren där det framgick att om 30-åringen får sitt körkort indraget, ser schaktföretaget nästintill inga möjligheter att han kommer att ha kvar sin anställning. Med hänsyn till mannens arbetssituation och hans personliga omständigheter anser hovrätten att påföljden kan bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst.

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt