Skip to content

Hovrätten stoppar utvisning till Syrien - situationen i landet antas vara oförändrad när utvisning kan ske

Foto: TT

Tingsrätten såg inga hinder mot att utvisa en man som dömts till ett års fängelse till Syrien. Hovrätten anser dock att det föreligger särskilda verskställighetshinder i utvisningsfrågan, mot bakgrund av rådande situation i Syrien, och stoppar utvisningen av den dömde mannen. 

 

Den 30-årige syriske medborgaren saknar uppehållstillstånd i Sverige dömdes till fängelse i ett år för sju olika brott, bland annat stöld, olaga hot, våld mot tjänsteman och övergrepp i rättssak.

Särskilt hårt såg tingsrätten på att 30-åringen hotat att skada eller döda åklagaren i målet. Han ska också ha fällt uttalanden av könsförnedrande och vulgärt innehåll mot åklagaren.

Skulle utvisas utan tidsbegränsing
Tingsrätten motiverade sitt beslut om att mannen skulle utvisas utan tidsbegränsning med att han, genom sin brottslighet, ”uppvisat en klart bristande respekt och vilja till att leva sitt liv efter de värderingar som vi i demokratisk ordning beslutat om" samt att "en del av brotten har tydliga könsförnedrande attityder som givetvis inte hör hemma i Sverige”.

Hovrätten för Nedre Norrland har nu valt att stoppa utvisningen.

Särskilda versktällighetshinder måste beaktas
Hovrätten konstaterar att när en fråga om utvisning på grund av brott prövas ska domstolen även ta hänsyn till om det finns särskilda hinder mot att utvisningsbeslutet verkställs.

Detta innebär att domstolen ska göra en bedömning av om en utvisning kommer att kunna verkställas i samband med att den dömde friges och om domstolen vid denna prövning kommer fram till att utvisningsbeslutet inte kommer gå att verkställa, bör beslut om utvisning inte meddelas.

Så kan exempelvis vara fallet om hindret grundar sig på att det för tillfället råder ett undantagslöst förbud mot att verkställa en utvisning till ett visst land och frågan om villkorlig frigivning och därmed verkställigheten av utvisningen är nära förestående.

Inte troligt att situationen i Syrien förändras
I aktuellt mål har Migrationsverket dessutom i yttrande från december förra året bedömt att det på grund av den rådande situationen i Syrien för närvarande föreligger ett generellt hinder mot att verkställa en utvisning dit.

Migrationsverket har också i mars i år lämnat in en ansökan till migrationsdomstolen om tillfälligt uppehållstillstånd för 30-åringen.

Därför anser hovrätten att det saknas skäl att anta att nuvarande verkställighetshinder inte kommer bestå när frågan om utvisning skulle bli aktuell.

Det finns alltså inte förutsättningar att besluta om utvisning av mannen.

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt