Skip to content

Hotade sina grannar till livet och stal deras tvättider - förlorar hyresrätt efter utebliven hyresbetalning

Foto: Hasse Holmberg/TT

En kvinna som stört sina grannar genom att hota dem till livet, skriva arga lappar och banka i väggarna - samtidigt som hon inte betalat hyran i tid - ska förlora sitt hyreskontrakt. Det konstaterar Svea hovrätt efter att kvinnan överklagat hyresnämndens beslut. 

 

Hyresvärden anförde i hyresnämnden att kvinnan, genom "upprepade störningar och genom att brista i sundhet ordning och skick samt genom betalningsförsummelser, har åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet skaligen inte bör förlängas".

Enligt hyrevärden har kvinnan stört sina grannar bland annat genom ett "omfattande bankande på väggar och dörrar", slående i dörrar och genom att stå ute i trädgården och "sjunga och klappa händerna sent på natten". 

Kvinnan ska även ha skrivit hotfulla lappar till grannarna, bankat på deras dörrar och fönster, vid flera tillfallen ropat att hon ska döda dem samt vid ett flertal tillfällen tagit grannarnas tvättider och slängt ut deras tvätt på golvet. 

Grannarna är rädda för kvinnan
Flera av grannarna har uppgett att de är rädda för kvinnan och trots anmodan att vidta rättelse har kvinnan, enligt hyresvärden, fortsatt med störningar.

Hon har även betalat sin hyra för sent vid upprepade tillfallen och blivit informerad om att sena hyresbetalningar kommer att ligga henne till last vid en förlängningstvist.

"Lider av psykisk ohälsa"
Kvinnan har uppgett att hon lider av psykisk ohälsa och har uppfattat att hon blivit attackerad av olika grannar vid flera tillfällen.

Hon har underrättat hyresvärden om att hon håller inne viss del av hyresbetalningen på grund av grannarnas beteende, hon anser inte heller att socialstjänsten har tagit sitt ansvar,

Hon anser inte att det är i enlighet med god sed att skicka tre rättelseanmaningar inom loppet av tio dagar och därefter säga upp henne.

Avtalet ska upphöra
Hyresnämnden gick på bolagets linje och konstaterade att betalningsförsummelserna har förekommit i sådan utsträckning att hyresavtalet inte skäligen bör förlängas.

Upphörsyrkandet bifölls därför redan på den grunden. Kvinnan överklagade till hovrätten, som dock gör samma bedömning som nämnden.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt