Skip to content

HFD ska pröva när vapen får omhändertas av medicinska skäl

Foto: Pontus Lundahl/TT

Polisen beslagtog mannens vapen, efter en anmälan från en läkare om att mannen var olämplig. Nu har fallet gått hela vägen till Högsta Förvaltningsdomstolen som nu meddelat prövningstillstånd. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelar prövningstillstånd i ett mål om omhändertagande av vapen.

Förvaltningsrätten i Linköping har tidigare upphävt beslutet att omhänderta en mans vapentillstånd, vapen och tillhörande ammunition.

Angav inte skäl
En läkare hade bedömt att mannen av medicinska skäl var olämplig att inneha vapen. Läkarens polisanmälan angav dock inte vad skälen bestod i och förvaltningsrätten ansåg därför varken att det fanns risk för missbruk av vapnen eller att mannens tillstånd sannolikt skulle återkallas.

Kammarrätten i Jönköping ansåg dock att utredningen räckte och fastställde därför Polisens beslut. Domstolen pekade bland annat på syftet med läkares anmälningsplikt och på att omhändertagande inte är ett slutligt återkallelsebeslut.

Frågan om förutsättningarna för Polisen att utifrån medicinska skäl omhänderta vapen blir nu alltså en fråga för HFD.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt