Skip to content

Gängkriminell får behålla skyddsväst - inga skäl för förverkande

Foto: Fritz Schibi/TT

Mannen, som uppges vara gängkriminell, stoppades av polisen - som beslagtog hans skottsäkra västar. Nu häver hovrätten beslaget - och menar att de inte alls är att betrakta som brottsverktyg. 

 

Polisen beslagtog under hösten 2018 två stycken skyddsvästar från en man som de anser vara gängkriminell. Vid det första tillfället har mannen burit en väst när Polisen ingripit mot honom och två andra personer .

"Förutsättning för gängkriminella"
”Skyddsvästen är en förutsättning for att gängkriminella ska våga lämna hemmet, umgås med likasinnade och fortsätta med sin brottsliga verksamhet. Det är för allmänheten en skrämmande faktor att [mannen] bär på skyddsväst i offentlig miljö samtidigt som bärande av sådan skyddsutrustning möjliggör att han kan fortsätta sin brottsliga gärning/verksamhet”, skrev Polisen i beslutet.

Drygt två veckor senare stoppade polisen mannens bil i Enskede. Det har då legat en skyddsväst lös i bilen, som mannen och två andra personer färdats i.

Blivit skjuten
Mannen förklarade att det är hans skyddsväst och att han bär väst efter att ha blivit skjuten sex månader tidigare. Polisen har även denna gång hänvisat till mannens kriminella kopplingar och till konflikter som han varit inblandad i och fattat beslut om beslag.

Polisen har bland annat skrivit att skyddsvästen bedöms öka ”mannens handlingskraft och trygghet att agera vid en eventuell konfrontation” och beskrivit västen som ett ”brottsverktyg”.

Kan inte skada någon
Mannen invände i Södertörns tingsrätt mot Polisens uppfattning. Han betonade skyddsvästens egenskaper, som syftar till att skydda bäraren – inte skada någon annan. Skyddsvästar omnämns inte heller i brottsbalkens bestämmelser som föremål som kan förverkas – och det är inte otillåtet att bära skyddsväst på allmän plats.

Södertörns tingsrätt höll inte heller med Polis och åklagare utan beslutade att ogilla begäran om att förverka de båda skyddsvästarna.

Inte olagligt
Domstolen bekräftade att det inte är olagligt att vare sig köpa eller bära skyddsväst. Västarna har ett legitimt användningsområde, även om det är allmänt känt att de även används av kriminella både som skydd och i samband med brott.

Särpräglade omständigheter krävs
Tingsrätten konstaterade också att en skyddsväst normalt inte ska anses som ett föremål vars särskilda beskaffenhet gör att brottslig användning kan befaras. I vissa situationer kan ett förverkande vara möjligt, men det bör här handla om särpräglade omständigheter, till exempel innehav ihop med vapen.

Häktats för mord
I mannens fall kunde omständigheterna enligt tingsrätten inte anses medföra skäl för ett förverkande – även om mannen en tid efter beslagen häktats på sannolika skäl misstänkt för mord.

Svea hovrätt går nu genomgående på samma linje som tingsrätten och fastställer underinstansens dom utan tillägg.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt