Skip to content

Försening av bostadsrätt ger rätt till hävning och skadestånd

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

En flera månader försenad upplåtelse och tio veckors försening med tillträdet ger rätt att häva köpet av en bostadsrätt i Nacka kommun och miljonskadestånd. Att förseningen berott på att markarbetena var komplicerade och drog ut på tiden, bygglovsprocessen samt kommunens krav kring parkeringar saknar betydelse så länge inte dröjsmålet beror på förhandstecknaren själv.

 

Paret från Stockholm tecknade ett förhandsavtal om en våning för elva miljoner kronor i Saltsjö-Boo. Upplåtelsen skulle ske i augusti 2017 och tillträdet skulle bli i januari 2018. Men inget av det uppfylldes.

Krävde handpenning åter
I Nacka tingsrätt krävde paret tillbaka handpenningen på knappt 1,1 miljoner kronor och därtill skadestånd för den prisnedgång de drabbades när de tvingades skjuta upp försäljningen av sin innerstadslägenhet. Den byggande parten - föreningen Södra Hällmarken från Tribecagruppen inom Cabrera Holding - begärde å sin sida hela 1,7 miljoner kronor i skadestånd plus rättegångskostnader av paret. Södra Hällmarken menade att avhoppet gjorde att man blev tvungen att sälja lägenheten på nytt och till ett lägre pris på en fallande marknad.

Rätt att säga upp
Nacka tingsrätt konstaterar att en förhandstecknare har rätt att säga upp avtalet om inte bostadsrätten upplåts i tid. Det gäller såväl enligt bostadsrättslagens regler som det förhandsavtal som parterna träffat. Förhandstecknaren får frånträda avtalet, om upplåtelsen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen.

Flera månader försenad
Vid tidpunkten för hävningen var bostadsrättsföreningen flera månader försenad med upplåtelsen och i vart fall tio veckor försenade med tillträdet. Det anser inte Nacka tingsrätt vara i skälig tid efter den beräknade tiden för upplåtelse i förhandsavtalet. När det gäller tillträde har det angetts vara januari månad 2018 och har haft anledning att utgå ifrån att någon gång under den månaden skulle de kunna flytta in i lägenheten.

Krävs försummelse
För att rätt till hävning ska föreligga måste dock förseningen ha berott på försummelse från bostadsrättsföreningens sida. Bostadsrättsföreningen har framfört att förseningen berott på att markarbetena var komplicerade och drog ut på tiden, bygglovsprocessen samt kommunens krav kring parkeringar. När det gäller dröjsmål konstaterar tingsrätten att orsaken till fördröjningen spelar mindre roll, så länge inte dröjsmålet beror på förhandstecknaren själv. Tingsrätten anser därför att bostadsrättföreningen genom försummelse orsakat förseningen.

Paret hade alltså befogad rätt att häva avtalet. Däremot har de inte styrkt att de förlorade pengar på att skuta upp försäljningen av sin lägenhet.

Bostadsrättsföreningen har ingen rätt till skadestånd eftersom hävningen var befogad.

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik - klicka här 

  • Alt-texten
    Mikael Kindbom

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt